EU version

ČD Cargo zpět v zisku, rozšiřuje i svou teritoriální působnost. Jaké je hodnocení roku 2021?

ČD Cargo zpět v zisku, rozšiřuje i svou teritoriální působnost. Jaké je hodnocení roku 2021?
foto: ČD Cargo /ČD Cargo zpět v zisku, rozšiřuje i svou teritoriální působnost
01 / 05 / 2022

Společnost ČD Cargo, a. s., největší tuzemský železniční nákladní dopravce a nejvýznamnější dceřiná společnost Českých drah, a.s., realizovala za rok 2021 zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 290 mil. Kč, což je meziroční zlepšení o 674 mil. Kč.

Do konsolidovaného výsledku Skupiny ČD pak segment nákladní dopravy tvořený konsolidovanými výsledky ČD Cargo a jejími dceřinými společnostmi přispěl čistým ziskem po zdanění ve výši
289 mil. Kč. Nákladní dopravce se dokázal navzdory pokračující pandemii COVID-19 vrátit do zisku.

Za rok 2021 přepravila Skupina ČD Cargo na vlastní licence celkem 62,8 mil. tun zboží, tedy o 1,8 mil. tun více v meziročním srovnání. Vzrostly nejen výkony na tuzemském železničním dopravním trhu, pokračovala také expanze do zahraničí. ČD Cargo nyní aktivně působí v Rakousku, Německu, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Nově byla založena také dceřiná společnost CD Cargo Adria v Chorvatsku.

„Rok 2021 byl ve znamení růstu přepravních objemů a tržeb ve většině stěžejních komodit, s výjimkou automotive a kombinované dopravy, které však brzdila řada externích vlivů. Velmi pozitivně lze hodnotit rostoucí výkony realizované pod značkou ČD Cargo v zahraničí, které zásadním způsobem přispěly k dosaženým výsledkům. Expanze do zahraničí je důležitým pilířem naší strategie. Dnes je již třeba ČD Cargo vnímat jako Skupinu působící na plně liberalizovaném evropském trhu železniční nákladní dopravy a logistických služeb. Již přes 62 % výkonů realizujeme v mezinárodní dopravě a stále zde máme potenciál růstu. S tím souvisí také druhý strategický cíl, kterým je obnova a modernizace parku nákladních vozů a lokomotiv, bez níž nemůžeme na evropském dopravním trhu uspět. Stabilizační a racionalizační opatření na straně jedné, která byla postupně přijímána od druhého pololetí pandemií zasaženého roku 2020, spolu s rostoucí poptávkou na dopravním trhu na straně druhé nám významně napomohla i v roce 2021 tyto dlouhodobé strategické cíle rozvíjet a dále naplňovat,“ konstatuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth.

ČD Cargo se v roce 2021 muselo vyrovnat s provozními komplikacemi vyvolanými nejen rozsáhlou výlukovou činností a s bezprecedentně rostoucí poptávkou po přepravách hnědého uhlí. „Museli jsme flexibilně reagovat na měnící se požadavky našich zákazníků a usilovat o růst kvality poskytovaných služeb. To je jediný klíč k budoucímu úspěchu na dopravním trhu. Zvýšená společenská poptávka po přepravách hnědého uhlí do tepláren a elektráren v důsledku dramatického růstu cen energií dostala samozřejmě vysokou prioritu. Díky společnému úsilí našich zaměstnanců a zákazníků jsme dokázali postupně zvýšit přepravní kapacity a situaci zvládli se ctí. Nebyl to jednoduchý rok, ale ČD Cargo v něm obstálo. V letošním roce nás však čeká řada dalších nelehkých výzev. Geopolitická situace ve světě eskalovaná válkou na Ukrajině je velmi nestabilní, což má dopad i na přesměrování některých zbožových toků. Zároveň se musíme vypořádat s bezprecedentním růstem cen energií, paliva a dalších vstupů včetně úrokových sazeb, který nás nákladově velmi zatěžuje. Musíme však i v této nejisté době zůstat silným a stabilním železničním dopravcem a zároveň ekologičtější alternativou kamionové dopravy,“ doplňuje předseda představenstva.

 

Zdroj: ČD tiskové zprávy

Tagy