EU version

ČD Cargo vypravilo první vlak na odvoz suti z Jižní Moravy.

ČD Cargo vypravilo první vlak na odvoz suti z Jižní Moravy.
foto: Archiv/ČD CARGO
09 / 09 / 2021

6. září odjela z jihomoravských Mikulčic do Mostu první vlaková souprava ČD Cargo ložená odpadem, který byl po tornádu v posledním červnovém týdnu a následném odstraňování jeho následků, soustředěn v areálu dolu Mír v Mikulčicích. Odpad bude odvážen výhradně po železnici, která odkloní více než 2 000 nákladních vozidel ze silnic a uspoří 1 000 tun CO2.

Odpad bude zpracován v zařízeních společností Purum a CELIO, a to s důrazem na maximální možné materiálové a energetické využití odpadu. Pracovníci společnosti Purum v obcích zasažených tornádem pomáhají od samotného počátku.

„V postižených Mikulčicích máme naši provozovnu. V areálu dolu Mír Mikulčice zajišťujeme deponii pro třídění a využití stavebních sutí a dalších odpadů, které po sobě živel zanechal. Jsme rádi, že pomůžeme odstranit následky tornáda do úspěšného konce,“ říká jednatel společnosti Purum, Daniel Kraft.

 Separovaný směsný objemný a směsný stavební odpad bude nakládán speciální těžkou technikou společnosti Thermoservis do nástaveb Innofreight, které má dopravce ČD Cargo v plánu odvážet do konce ledna příštího roku každý týden po 3 vlacích.

„Jedna vlaková souprava se 72 nástavbami Innofreight pojme asi 1 200 tun odpadu, což odpovídá jízdě sedmdesáti plně naložených vozidel s odpadem,“ říká Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a.s. „To při stávajícím objemu odpadu znamená odklonění více než 2 000 nákladních vozidel a úsporu téměř 1 000 tun CO2,“ doplňuje Tomáš Tóth. 

Zpracování odpadů v jihomoravských obcích na základě výsledků výběrového řízení zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství spolu se svými subdodavateli.

Tagy