EU version

ČD Cargo jako první v ČR objednalo 2 lokomotivy Vectron AC s Diesel Power Modulem

ČD Cargo  jako první v ČR objednalo 2 lokomotivy  Vectron AC s Diesel Power Modulem
foto: ČD Cargo /ČD Cargo jako první v ČR objednalo 2 lokomotivy Vectron AC s Diesel Power Modulem
09 / 12 / 2021

ČD Cargo a Siemens Mobility podepsaly smlouvu na 2 lokomotivy Vectron AC vybavené Diesel Power Modulem (DPM). Jedná se o první objednávku těchto lokomotiv v České republice. Smlouvou je zajištěn i servis na dobu 4 let. Vozidla budou dodána na jaře 2023.

ČD Cargo, které již v rámci své vozidlové flotily provozuje 12 vlastních lokomotiv Vectron a další má prozatím v pronájmu, objednalo od společnosti Siemens Mobility dvě střídavé elektrické lokomotivy Vectron AC s Diesel Power Modulem (DPM). Nyní se jedná o první objednávku lokomotiv, které lze provozovat buď v režimu napájení z elektrického trakčního vedení 15 kV, respektive 25 kV (závislá elektrická trakce, jmenovitý trakční výkon 6 400 kW), nebo v režimu tzv. Last Mile, pro překonání konečného úseku bez trakčního vedení. K tomu jsou lokomotivy Vectron AC vybaveny Diesel Power Modulem (DPM). Ten je tvořen dieselelektrickým soustrojím, umístěným spolu s příslušenstvím a palivovou nádrží v lokomotivě, schopným dodávat trakčním a pomocným pohonům lokomotivy elektrickou energii (nezávislá dieselelektrická trakce, výkon spalovacího motoru 180 kW).

„Aktuálně využíváme tři najaté lokomotivy s technologií last mile diesel v rámci naší pobočky v Rakousku. Velmi pozitivní zkušenosti s touto technologií, která eliminuje nutnost využití další posunovací lokomotivy při obsluze poslední míle, ve většině případů tedy vlečkové sítě našich zákazníků, nás utvrdila v rozhodnutí o jejich pořízení. S lokomotivami Siemens Vectron máme v čele našich vlaků velmi dobré zkušenosti, a proto jsme rádi, že naše flotila bude rozšířena o další dva stroje, nově tedy navíc s technologií DPM,“ říká předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth a doplňuje: „Nákup nových interoperabilních lokomotiv je součástí naší dlouhodobé koncepce obnovy a udržitelnosti vozidlového parku v rámci které mimo jiné pořizujeme každý rok minimálně 10 nových lokomotiv podobných parametrů. Vectron AC s DPM posouvá interoperabilitu tohoto typu lokomotivy a samozřejmě i celého našeho lokomotivního parku opět o kousek dál.“

‘‘Vectron AC s Diesel Power Modulem (DPM) je skvělou investicí do budoucnosti udržitelné železniční nákladní dopravy. Umožňuje pohotově a s nízkými náklady překonat krátké neelektrifikované úseky na začátku či konci cesty nákladního vlaku. Díky tomu lze jedinou elektrickou lokomotivou dopravit nákladní vlak v celé délce jeho cesty bez potřeby užití dalších motorových posunovacích lokomotiv,“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika. Zároveň dodává: „Provozem těchto lokomotivy dochází ke zvýšení atraktivity a hospodárnosti nákladní železniční dopravy. Jsou proto účinným nástrojem k naplnění cíle převedení nákladní dopravy ze silnic na železnici s elektrickou vozbou. Tím přispívají k zásadnímu snížení a spotřeby energie i emisí oxidu uhličitého a zdraví škodlivých látek.“ Doplňme, že Vectron AC s DPM je vybaven evropským vlakovým zabezpečovacím zařízením ETCS Level 2 Baseline 3, včetně již udělených schválení pro oba typy ETCS tratí Správy železnic a pro další ETCS tratě v Evropě. Dále jsou instalována národní vlaková zabezpečovací zařízení PZB, LZB a Mirel. Lokomotiva disponuje již udělenými schváleními pro provoz v České republice, Slovensku, Německu, Rakousku a Maďarsku.

 Zdroj: Tiskové zprávy ČD Cargo

Tagy