EU version

ŽSR majú možnosť predať až 8 824 metrov štvorcových pozemkov ktoré sú nevyužité

ŽSR majú možnosť predať až 8 824 metrov štvorcových pozemkov ktoré sú nevyužité
foto: ŽSR/ŽSR majú možnosť predať až 8 824 metrov štvorcových pozemkov ktoré sú nevyužité
12 / 04 / 2023

Železničné pozemky v časti Bratislava- Devínska Nová Ves, ktoré merajú necelý hektár odobrila vláda k predaju, zaplatia za ne viac ako jeden milión eur.

Vláda schválila zákon, ktorý hovorí o povolení výnimky zo zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Samospráva za tieto pozemky zaplatí 1,9 milióna eur bez dane, nehnuteľnosť pozostáva z pozemkov, ktoré sa nachádzajú popri ulici Leopolda Jablonku.

Pozemky boli ponúknuté na odpredaj prostredníctvom elektronickej aukcie, no starosta tejto mestskej časti napokon  navrhol  Železniciam SR  začatie procesu priameho predaja predmetných pozemkov do vlastníctva mestskej časti  namiesto ponúkaného. Ministerstvo dopravy uviedlo v schválenom materiáli, že sa tak  má vybudovať statická doprava vrátane parkovacieho domu, záchytných parkovísk, spevnených plôch , výstavby vodozádržných opatrení a tiež výsadby  zelene a parkovej úpravy.

Všeobecná hodnota prevádzaných nehnuteľností  je stanovená znaleckým posudkom vo výške 1,05 milióna eur bez DPH a celková účtovná zostatková hodnota prevádzaného nehnuteľného majetku bola ku koncu roka 2021 439.354 eur.

Tagy