EU version

Zlaté vejce ČD - Výzkumný ústav železniční. Brousí si na něj zuby privatizátoři?

Zlaté vejce ČD - Výzkumný ústav železniční. Brousí si na něj zuby privatizátoři?
foto: VÚŽ- tiskové materiály/Archiv redakce/VÚŽ
22 / 03 / 2022

Výzkumný ústav železniční, který je známý spíše pod zkratkou VÚŽ, je naprosto unikátní společností. Na světě je totiž přibližně jen tucet takových firem, které disponují podobným testovacím okruhem, jako je ten nedaleko Velimi. VÚŽ je ale především dceřinou společností Český drah. Exministr dopravy Havlíček opakovaně varoval před snahou privatizovat národního dopravce nebo některou z jeho dceřiných firem. Může se snad tento záměr týkat i této jedinečné společnosti?

Personální změny u národního dopravce mohou podle exministra dopravy Havlíčka znamenat snahu o jeho privatizaci. Před tou bývalý ministr opakovaně varuje. S myšlenkou privatizace drah přišel ještě před volbami do poslanecké sněmovny současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Tehdy v rozhovoru pro deník E15 uvedl, že by se národní dopravce mohl stát společností kótovanou na burze, přičemž stát by si ponechal většinu. Jaká část národního dopravce by měla být privatizována nezmínil. ČD totiž mají řadu dceřiných společností a VÚŽ je jejich pomyslným „zlatým vejcem“.

Výjimečnost VÚŽ dokládá například fakt, že se mezi jeho klienty řadí špičkové firmy v kolejové technice, jako Alstom, Siemens, Bombardier Transportation, Škoda Transportation a další. Mezi širokou škálu testů, které se zde vykonávají, patří např. testy jízdních vlastností, trakční a energetické zkoušky, brzdové zkoušky, testuje se zde také vliv na okolí a na člověka, interakce mezi vozidlem a napájecím systémem atd. Samozřejmostí je i testování vozů vybavených zabezpečovacím systémem ETCS.

Tento rok VÚŽ testoval lokomotivy společností Alstom, Stadler nebo Siemens. Mezi jeho české klienty se řadí samozřejmě také Škoda Transportation a CZ LOKO. Přestože tento rok počet tuzemských strojů v testování zatím předčil ty zahraniční, z výročních zpráv z let 2018 až 2020 vyplývá, že přibližně 60–75 % tržeb VÚŽ pochází právě od zahraničních společností.

Jelikož tato jsou tato výzkumná drážní zařízení ojedinělá, nemají o práci nouzi a s neustálým přísunem klientského zájmu se dá i dobře hospodařit. Z výročních zpráv mezi lety 2018 a 2020 je patrné, že si VÚŽ vede velice dobře co se týče hospodářských čísel. Čistý zisk se za tyto roky pohybuje ve stamilionech a neustále roste.

 Zvedá se rovněž vlastní kapitál společnosti. V roce 2020 dosahoval výše 769,3 milionů korun. Každý rok kapitál roste o zhruba o dalších 90 milionů korun. Tímto tempem VÚŽ dosáhne miliardy už za necelé tři roky. Nikoho nepřekvapí, že díky testovacím okruhům je převážná část zisku z oblasti zkušebnictví, kolem 90 %.

Mezi své nejvýznamnější dodavatele z hlediska obratu v letech 2019 a 2020 uvedl VÚŽ společnosti Chládek a Tintěra Pardubice, Elektrizace železnic Praha, ČD Cargo, Správu železnic, HPP měřící techniku, ČD-Telematiku, Prostav, CZ LOKO, VÚKV a DPOV.

Z dat, která má redakce RAILTARGET k dispozici lze usuzovat, že VÚŽ je velmi žádanou a schopnou firmou ve svém oboru. Společnost má kvalifikované zaměstnance, dlouholetou tradici, lokaci uprostřed Evropy atd. A jelikož ve VÚŽ mohou testovat i vlaky vodíkové a bateriové, v budoucnu se zásadní úpadek zájmu klientů neočekává. Pokud by tedy opravdu mělo v rámci národního dopravce dojít k privatizaci, zisková firma s unikátním know-how, kvalifikovaným personálem a zajetou infrastrukturou, kterou využívají přední společnosti v železničním sektoru je jistě jednou z těch, nad kterou by dozajista zajásalo množství investorů.

Ve světě obchodu běžně platí, že firmy v oboru si rády pořizují společnosti, které spadají do kompetence jejich služeb. Důvodem k tomuto rozhodnutí je například zkvalitnění služeb, nebo také likvidace konkurence. Z tohoto pohledu by se logickým zájemcem o VÚŽ jevila např. Škoda Transportation, která vlastní již podobný podnik – VÚKV, který služby a infrastrukturu VÚŽ využívá, stejně tak jako samotná Škoda Transportation. Další možnost se nabízí i v Polsku, které má svou vlastní testovací trať pod záštitou Instytutu Kolejnictwa ve Varšavě, avšak o pár kilometrů kratší, než mají ve VÚŽ. Koupí VÚŽ by tak Polsko získalo vynikající postavení na trhu v oboru zkušebnictví kolejových vozidel. Ale mezi potencionální zájemce můžeme zařadit i ostatní velké společnosti železničního sektoru, například Alstom. 

Tagy