EU version

ŽIVĚ: Česko-Saský workshop o spolupráci ve výzkumu a vývoji pod záštitou Hospodářské komory ČR

ŽIVĚ: Česko-Saský workshop o spolupráci ve výzkumu a vývoji pod záštitou Hospodářské komory ČR
foto: Redakce RAILTARGET/Česko-Saský workshop o spolupráci ve výzkumu a vývoji pod záštitou Hospodářské komory ČR
20 / 06 / 2023

Právě začíná Česko-Saský workshop o spolupráci ve výzkumu a vývoji, se zaměřením na chytrou, bezpečnou, udržitelnou a odolnou mobilitu a dopravu. Česká republika a Svobodný stát Sasko poprvé zakládají společný program financování na podporu a posílení spolupráce mezi českými a saskými partnery v oblasti chytré mobility a digitalizace dopravy. Bilaterální program financování vychází z programu Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 2021-2027 Svobodného státu Sasko a také z programu financování DELTA 2 Technologické agentury České republiky.

Účastníky workshopu přivítal Jan Sechter, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky, který zmínil důležitost česko-saské spolupráce, a to nejen z důvodu vysokorychlostních tratí (VRT), které budou dvě země propojovat.

Dirk-Ulrich Krüger, generální ředitel Rail.S e. V. na začátku poděkoval nejen Hospodářské komoře České republiky, která propůjčila své prostory k uspořádání workshopu. Zároveň představil společný program financování na podporu a posílení spolupráce mezi českými a saskými partnery v oblasti chytré mobility a digitalizace dopravy.

Slova na uvítanou a česko-saský dotační program v kostce představila také Tereza Čížková, zástupkyně ředitele pro autonomní mobilitu a výzkum, vývoj a inovace, Ministerstva dopravy ČR. Zmínila také, že ze strany ministerstva se tomuto dotačnímu programu dostane podpory, vzhledem k velkému potenciálu programu.

Slova se opět ujal Dirk-Ulrich Krüger, generální ředitel Rail.S e. V., Rail.S je podle jeho slov jedním z největších železničních technologických klastrů v Evropě, přičemž v Německu spolupracují s více než 100 členy z oblasti průmyslu a vědy. V rámci spolupráce mají zájem nejen o rozvoj projektů výzkumu a vývoje (např. v oblasti digitalizace), ale také o prediktivní údržbu (kolejových vozidel a infrastruktury), železniční dopravu, bezpečnost, technologii pohonných systémů a také výměnu know-how. 

Tomáš Novák, AMiT spol. s. r. o.: Během 30 let působení na trhu se stali silným partnerem pro jejich zákazníky v oblasti technologií založených na protokolu IP. elektronických zařízení pro kolejová vozidla.

Daria Menzel, CERSS Kompetenzzentrum Bahnsicherungstechnik GmbH.: Společnost poskytuje inženýrské a výzkumné služby, jmenovitě například znalecké a certifikační služby v oblasti dopravy a bezpečnostní techniky, zejména v oblast železničních systémů.

Andreas Ulbricht, CG Rail GmbH: Společnost se specializuje na vývoj lehkých konstrukcí a komponentů v multi-materiálovém provedení pro dopravní prostředky se zaměřením na kolejová vozidla (kostry vozidel, podvozky, ...). 

Zdeněk Michl, Fakulta dopravní ČVUT v Praze: Fakulta dopravních věd je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), přičemž se jedná o největší a nejstarší technickou univerzitu v Evropě. S důrazem na nejmodernější technologie, inteligentní dopravní systémy, ekonomické analýzy, vztahy mezi dopravou a životním prostředím, energetiku a dopravu. a související témata se snaží vzdělávat studenty, provádět vědecké výzkumy a zkoumát projekty v oblasti dopravy, telematiky a telekomunikací.

Miloslav Majer, Elektrizace železnic Praha a.s. Elektrizace železnic Praha je předním stavitelem trakčního vedení a trakčních měníren v České republice. Řada trakčních vedení a trakčních stanic se nachází na území České republiky. projektů trakčních napájecích stanic je projektováno ve vlastní režii.

Arnd Stephan, IFB Institut für Bahntechnik GmbH: IFB je soukromá inženýrská společnost poskytující širokou škálu služeb v oblasti poradenství, projektování, inženýringu, výzkumu a vývoje železničních systémů.

Sebastian Drexler, Infoteam Software AG: Infoteam je od roku 1983 poskytovatelem softwarových řešení se sídlem v Bubenreuthu a dceřinými společnostmi v České republice, Švýcarsku a Řecku. Na železničním trhu realizují projekty v oblasti palubních a traťových systémů. Díky svým odborným znalostem jsou členy národních výborů IEC-61508 a IEC-62443.

Henning Gebel, Kamera & System Technik: KST je vývojář a výrobce kamerových systému. se zaměřením na venkovní kamery na kolejových vozidlech. Společnost byla založena roku 1999 a v rámci koeljových vozidel působí celosvětově.

Redakce RAILTARGET

Jens Müller, MV automation systems GmbH: MV vyrábí elektromagnetické ventily pro průmyslové aplikace od společnosti Grünhain-Beierfeld od roku 1958. Speciální požadavky v železničním sektoru, jako je kolísání teploty a napětí, silné vibrace atd., vyžadují vysoké nároky na použitou ventilovou techniku. Díky splnění těchto požadavků se jejich ventily již léta používají ve všech oblastech železničního průmyslu.

Ingolf Sauermann, PECS-WORK GmbH: PECS-WORK je společnost v Drážďanech, věnující se poradenství a inženýrství. Společnost je specialistou na zavádění digitalizace na železničním trhu.

Sören Claus, Smart Rail Connectivity Campus: Společnost se věnuje inovacím v oblastech digitalizace a ekologizace s ohledem na specifické vlastnosti železniční dopravy. 

Roman Štěrba Radek Volf, Správa železnic: Státní organizace je manažerem české železniční infratruktury, přičemž se starají o budování, modernizaci, rekonstrukci a údržbu železniční infrastruktury na českém území.

Jan Lidral, TAKENAKA EUROPE: Česká pobočka je součástí společnosti Takenaka Corporation, která je nejstarší japonskou architektonickou, inženýrskou a stavební firmou s dlouholetou historií a bohatou tradicí, která trvá více než 400 let a zahrnuje výstavbu mnoha nejvýznamnějších japonských architektonických památek.

Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology (ILK): Největší výzkumný ústav v oblasti lehké konstrukce šetřící zdroje s přibližně 250 zaměstnanci. Institu se zaobírá od základního a aplikačně orientovaného výzkumu až po specifický vývoj inovací pro firemní partnery, přičemž se snaží o minimalizaci ekologické stopy prostřednictvím neutrálního lehkého inženýrství.

Diane Hirschfeld, Voice INTER connect GmbH: Společnost nabízí technologická řešení pro hlasové ovládání, akustiku a digitální hlasovou komunikaci, jakož i hands-free a potlačení hluku.

Jan Šedina, Zebra: Společnost je českým výrobcem multifunkčních vozidel.

Dirk-Ulrich Krüger, generální ředitel Rail.S e. V, poděkoval za veškeré prezentace a spustil tak další část tohoto workshopu, konkrétně část networkingu. 

Tagy