EU version

Zajímá Vás legislativa v oblasti železniční dopravy? Zbystřete! Monitoring VP Rail Consult představuje Veronika Petrová

Zajímá Vás legislativa v oblasti železniční dopravy? Zbystřete! Monitoring VP Rail Consult představuje Veronika Petrová
foto: Redakce RAILTARGET / Public Domain /Veronika Petrová
25 / 03 / 2024

Redakce RAILTARGET přináší rozhovor s CEO společnosti VP Rail Consult, Veronikou Petrovou. Vlajkovým produktem její společnosti je nejen Monitoring legislativy, ale také vývoje v oblasti drah a drážní dopravy. Pro tuzemské společnosti je velmi oblíbený!

Můžete nám představit Monitoring legislativy a vývoje v oblasti drah a drážní dopravy, který nyní nabízíte svým klientům?

Jde o shrnutí všeho nového, co se stalo, anebo se děje v oblasti Evropské unie, Slovenska a České republiky, a to jak z pohledu samotné legislativy, která je publikována nebo připravována v rozdílných fázích legislativního procesu, anebo z pohledu činnost nejrůznějších evropských nebo národních veřejných orgánů, agentur nebo sdružení. Sledujeme legislativu nebo události, které mají dopad na činnosti našich klientů. Dám jeden příklad, neboť nesledujeme pouze železniční předpisy. Na evropské úrovni například probíhá revize celních předpisů a jelikož naši klienti nabízejí své služby i mimo Evropskou unii, na tuto skutečnost je upozorníme. Také upozorníme na připravované změny v obecných právních předpisech jako jsou daňové, nebo národní zákoníky práce. Máme ambici, aby monitoring přinesl klientovi všeobecný přehled o všem, co se ho může potenciálně dotknout. Důležité je, aby byl na tyto změny připraven a nebyl tedy zaskočen. Monitoring vychází jednou měsíčně vždy na začátku, tedy informace jsou čerstvé. Pokud bychom v průběhu měsíce zachytili jakoukoliv urgentní věc, klienta na to vždy upozorníme.

Proč jste s tímto produktem přišli?

Dlouhodobě víme, že sledování všech novinek a vývoje je časově náročné a je třeba umět oddělit zrno od plev. A to nemluvím o tom, že složité je i vyznat se v evropském legislativním procesu a provázanosti jednotlivých orgánů a agentur. A přitom ne každá firma si může dovolit mít svého člověka v Bruselu anebo právní oddělení, které by uvedenou činnost mohlo provádět. Já sama jsem vzděláním právníkem a legislativní činnosti jsem se věnovala 11 let na různých pozicích ve státní správě, umím tedy pracovat se zdroji a provádět jejich účinnou selekci. Stejně tak mě není cizí legislativní proces. To se mimo jiné odráží i v tom, že klientovi jsme případně schopní poradit, jak se do přípravy legislativy i zapojit, pokud by to bylo nutné. 

Jaké výhody monitoring přináší svým odběratelům?

Náš monitoring má jednu velkou výhodu – je modulární a každý klient si tak může zvolit preference a zaměření, které ho zajímá. Krom toho můžeme monitoring verzovat i do dalších jazykových mutací. V současnosti je monitoring zpracováván pro území Evropské unie, Slovenska a České republiky, ale není pro nás problém jej rozšířit o další země, například Polsko nebo Maďarsko,  protože v oblasti střední Evropy nabízíme standardně své služby. Jde tedy hlavně o to si uvědomit, co od monitoringu klient očekává a jakou přidanou hodnotu mu můžeme nabídnout. My se nyní zaměřujeme na nákladní železniční dopravu, ale oslovil nás i podnikatel z osobní dopravy, zda by bylo možné monitoring upravit. Samozřejmě, že bylo.

Když mi přijde monitoring a nebudu něčemu rozumět, případně pro mě bude informace k tématu příliš stručná, jak mám postupovat?

Tak máte dvě možnosti – buď se pustit do samostudia anebo nás kontaktovat. Standardně k monitoringu nabízíme 2 hodiny návazného výkladu zdarma. S klientem si vždy popovídáme, jaké informace by jej zajímaly konkrétně a ty pro něj připravíme. Pokud by šlo o nějaké rozsáhlejší rešerše, klienta na to upozorníme, ale ani to pro nás není problém. Stejně tak jsme schopni pro klienta připravit stanovisko ke konkrétnímu legislativnímu návrhu. Zkrátka chceme, aby klient dostal úplný servis a nemusel se složitě prokousávat nejrůznějšími zdroji. A to je ten hlavní benefit našeho produktu.

Tagy