EU version

Výzkumný Ústav Železniční získal díky slovenské dceřince nová osvědčení a rozšiřuje služby

Výzkumný Ústav Železniční získal díky slovenské dceřince nová osvědčení a rozšiřuje služby
foto: Výzkumný Ústav Železniční, a. s./Hala Výzkumného Ústavu Železničního
19 / 08 / 2022

Expanze Výzkumného Ústavu Železničního se zatím daří. Díky své slovenské dceřiné společnosti VUZ Slovakia má nově osvědčení o akreditaci č. P-058 a tím byla expanze na tamní trh úspěšně dovršena.

Slovenská dceřiná společnost Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ) úspěšně splnila všechny podmínky akreditačního procesu a stala se držitelem osvědčení o akreditaci č. P-058. Díky tomu může nyní společnost VUZ Slovakia, s.r.o kromě dosavadních činností nabízet i služby akreditovaného subjektu DeBo pro Slovenskou republiku (ověřování shody výrobků Evropského železničního systému se slovenskými národními předpisy) a služby certifikačního orgánu ECM pro území Evropské unie (certifikace systému údržby a funkcí údržby kolejových vozidel).

„Jsem rád, že expanze Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. na slovenský trh je úspěšně dovršena. Mezi zákazníky skupiny VUZ se nyní nově zařadí i železniční dopravci, respektive všechny subjekty zodpovědné za údržbu železničních kolejových vozidel, kteří potřebují získat osvědčení pro svůj systém údržby. To jim umožní deklarovat bezpečný a provozuschopný stav přidělených železničních vozidel, který jsme schopni ověřovat na území celé Evropské unie,“ komentuje získání akreditace Ing. Miroslav Klich, jednatel a výkonný ředitel VUZ Slovakia, s.r.o.

Nově rozšířené portfolio skupiny VUZ tímto ještě více posiluje roli Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., jako evropského lídra v železničním zkušebnictví a certifikaci v železniční dopravě. Současně je dalším krokem k naplnění vize být mezinárodní společností s ambicí prosadit se nejen ve středoevropském regionu, a nejen na železnici.

 

 

Zdroj: TZ VUZ

Tagy