EU version

Výzkumný Ústav Železniční daroval pět milionů korun na pomoc železničářům

Výzkumný Ústav Železniční daroval pět milionů korun na pomoc železničářům
foto: VUZ/Výzkumný Ústav Železniční daroval pět milionů korun na pomoc železničářům
23 / 01 / 2023

Výzkumný Ústav Železniční, dceřiná společnost Českých drah, věnoval Nadačnímu fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM dar ve výši 5 milionů korun. Peníze pomohou těm, kteří pracují u dráhy a ocitli se v nelehké životní situaci. Předání symbolického šeku proběhlo na plese ČD Cargo v Ostravě, kde ho z rukou generálního ředitele VUZ Martina Bělčíka převzal Michal Krapinec, předseda správní rady Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM.

VUZ se specializuje na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy. Jeho zákazníky jsou například výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury nebo provozovatelé dráhy i drážní dopravy.

„Velké věci se zpravidla dějí v reakci na osudové příběhy konkrétních lidí. Před 2 lety se jeden z našich zaměstnanců ocitl v těžké rodinné a zdravotní situaci. Přes veškeré možnosti VUZ jako zaměstnavatele a podporu z firemního sociálního fondu se zdálo, že se náš kolega nebude moci do týmu vrátit. Oslovili jsme proto nově vzniklý nadační fond ŽELEZNICE SRDCEM a díky jeho významné pomoci bylo možné část problémů vyřešit. Náš zaměstnanec se vrátil, a my jsme se proto jako poděkování za poskytnutou pomoc rozhodli věnovat do fondu částku odpovídající výši produktivity práce jednoho zaměstnance za rok 2022. Tímto děkujeme nejen správní radě nadačního fondu, ale i všem ostatním dárcům, díky nimž může nadační fond takovou formu pomoci poskytovat,“ říká Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel VUZ.

„Nadační fond funguje už dva a půl roku a za tu dobu pomohl desítkám našich současných i bývalých kolegů a jejich rodinám. Je důležité vědět, že o pevné zázemí se mohou naši lidé opřít nejenom v rodině, ale i v zaměstnání. Pomáhat si je důležité a dar od Výzkumného Ústavu Železničního je úžasný příklad této pomoci,“ doplňuje Michal Krapinec, předseda správní rady nadačního fondu a zároveň předseda představenstva a generální ředitel ČD.

Finanční pomoc směřovala například k pozůstalým dětem po zaměstnancích, kteří zemřeli při výkonu své profese, nebo zaměstnancům, kteří utrpěli závažná zranění. „Nadační fond od svého založení rozdělil pomoc přesahující 8 milionů Kč. Získané finanční prostředky už tak celkově pomohly stovce železničářů a jejich rodinám,“ doplňuje Tomáš Tóth, místopředseda nadačního fondu a předseda představenstva společnosti ČD Cargo, která společně s Českými drahami stála u zrodu Nadačního fondu ŽELEZNICE SRDCEM.

Zdroj: VUZ

Tagy