EU version

VÚZ snižuje uhlíkovou stopu! Může za to zelená elektřina

VÚZ snižuje uhlíkovou stopu! Může za to zelená elektřina
foto: VUZ tiskové materiály/VÚZ snižuje uhlíkovou stopu! Může za to zelená elektřina
09 / 06 / 2022

Výzkumný Ústav Železniční, a.s., dosáhl významného úspěchu ve své snaze snížit dopad činností společnosti na životní prostředí a snížil oproti výchozímu roku 2019 svou celkovou uhlíkovou stopu o 28,97 %. Výpočet byl proveden v souladu s mezinárodním standardem GHG Protocol a zdokumentován ve zprávě Dokument Uhlíková stopa společnosti VUZ, a.s.

Celková uhlíková stopa VUZ dosáhla hodnoty 3 589,95 t CO2e, což oproti roku prvního měření znamená pokles téměř o 30 procent. Za výrazným pokrokem stojí zejména nákup certifikované zelené elektřiny pro provoz společnosti i pro realizaci zkoušek prováděných pro její zákazníky, jejíž emisní faktor je nula.

Měření uhlíkové stopy je součástí dlouhodobé strategie VUZ v oblasti ochrany klimatu, která v sobě zahrnuje širokou škálu opatření. Společnost je současně držitelem certifikátu CDP za rok 2021, kde úspěšně dosáhla hodnocení C – úroveň Informovanost. Iniciativa CDP je nezávislou organizací, která pomáhá významným společnostem sledovat a publikovat informace o jejich vlivu na životní prostředí. VUZ je v rámci tohoto globálního reportovacího systému průkopníkem regionu střední a východní Evropy a připojil se ke 12 % společností, které v daném sektoru dosáhly podobné úrovně (včetně Deutsche Bahn AG nebo Canadian National Railway Company).

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb a v případě organizace stanovuje množství skleníkových plynů, které souvisejí s její činností.

„Tento výrazný úspěch motivuje VUZ k dalšímu zlepšování ve všech oblastech svých činností a k dlouhodobému rozvoji šetrnému k životnímu prostředí,“ prohlásil Ing. Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel VUZ.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s., (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

 

Zdroj: Tiskové zprávy ČD

Tagy