EU version

VÚŽ oslavuje rekordně úspěšný rok 2021. Podaří se tempo udržet i v roce 2022:

VÚŽ oslavuje rekordně úspěšný rok 2021. Podaří se tempo udržet i v roce 2022:
foto: Archiv/VÚŽ oslavuje rekordně úspěšný rok 2021. Podaří se tempo udržet i v roce 2022:
13 / 05 / 2022

Společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s., (VUZ) zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2021. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly rekordní výše 692,3 mil. Kč oproti 561,1 mil. Kč v roce 2020. Meziročně se jednalo o nárůst o 23 procent. Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl za rok 2021 hodnoty 406,6 mil. Kč (311,9 mil. Kč. v roce 2020) a zisk před zdaněním (EBT) hodnoty 346,4 mil. Kč (258,8 mil. Kč v roce 2020). Absolutní výši výnosů a následně hospodářského výsledku příznivě ovlivnila zvýšená poptávka po všech poskytovaných produktech společnosti v důsledku zpoždění projektů způsobených pandemií a opatřeními vůči covid-19.

Na mimořádné hospodářské výsledky měla vliv především změna obchodní politiky společnosti v roce 2019 se zaměřením na produkty s vysokou přidanou hodnotou, mimořádná flexibilita v poskytování služeb VUZ, zvýšená produktivita práce, zracionalizovaný průběh plánovaných oprav na ZCV a v neposlední míře i soubor přijatých úsporných opatření kvůli pandemii covid-19. I v roce 2021 VUZ hospodařil bez dluhu a udržel si své finanční zdraví, což mu umožňuje investovat do dalšího rozvoje a růstu a zároveň vytvářet protiváhu k existujícím provozním rizikům.

Udržení vysoké hospodářské prosperity, finanční stability a stávajícího prestižního postavení ve všech oblastech činnosti firmy budou prioritním a velmi náročným úkolem i pro rok 2022 a rok následující.

„Přes všechna úskalí jsme rok 2021 uzavřeli s excelentními výsledky a do roku 2022 vstupujeme s novou vizí stát se evropským centrem excelence v oblasti testování a certifikace železničních vozidel. Naší vizí je být mezinárodní společností s ambicí prosadit se nejenom ve středoevropském regionu a nejenom na železnici. Jsme přesvědčeni, že každá krize je příležitostí a každá příležitost může být současně hrozbou; a také, že problémy existují proto, abychom je překonávali,“ prohlásil Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.

 

Zdroj: Tiskové zprávy ČD

Tagy