EU version

Vozy ČD potřebují údržbu. Padne na to 12 miliard

Vozy ČD potřebují údržbu. Padne na to 12 miliard
foto: České dráhy / Public domain/Den dodavatelů 2023
25 / 10 / 2023

Během nadcházejících čtyř let plánují České dráhy provést výrobci předepsané periodické prohlídky a opravy u velkého množství železničních kolejových vozidel. Tento plán představuje značnou finanční investici.

Bezpečnost provozu vlaků je pro České dráhy klíčovým pilířem. Provádění oprav vozidel probíhá v souladu s evropskými a národními předpisy. Přestože České dráhy mají k dispozici vlastní rozsáhlou opravárenskou servisní základnu, úzce spolupracují i s certifikovanými opravci a výrobci náhradních dílů. To je klíčové pro dosažení standardů kvality a bezpečnosti, které si společnost stanovila. Moderní doba přináší nejen nové výzvy, ale také nové příležitosti.

Digitalizace, jako významný prvek strategie opravárenství Českých drah, umožní optimalizovat servisní činnost, zvýšit efektivitu údržby a zlepšit komunikaci s dodavateli. Moderní diagnostické nástroje a software pro správu údržby vozidel poskytnou real-time informace, které umožní rychlou reakci na potřeby vozového parku. „Přechod k digitálnímu prostředí je nezbytný pro dosažení našich cílů v oblasti kvality a efektivity. Digitalizace nám umožní sledovat výkon vozidel v reálném čase, identifikovat potřebné údržby předem a minimalizovat dobu, po kterou jsou vozidla mimo provoz,“ říká Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis.

Úterní setkání s názvem Den dodavatelů 2023 v sídle Českých drah shromáždilo dodavatele, opravce a výrobce, kteří spolupracují na výrobě, modernizaci a údržbě železničních kolejových vozidel, náhradních dílů a dalších činností v oblasti údržby vlaků. „S našimi partnery hodnotíme aktuální vývoj v oblasti údržby vozidel a prezentujeme jim výhled na nadcházející čtyři roky,“ komentuje Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis. 

České dráhy / Public domain

„Ačkoliv je náš servisní tým vysoce kvalifikovaný a naše opravárenská základna prochází kvalitativní změnou – jen v letech 2024 až 2028 postavíme nové haly za více než 6 miliard korun –, jsme stále závislí na spolupráci s našimi dodavateli. V dnešní době vyžaduje údržba vozidel mnohem více než jen tradiční nástroje. Moderní diagnostika a sofistikované technologie se staly nezbytnými a očekáváme, že naši dodavatelé budou schopni splnit tyto nároky,“ dodává Michal Kraus.

V současné době České dráhy provozují 3 410 lokomotiv, jednotek a osobních vozů. Během období 2024 až 2027 projde více než 2 000 z nich plánovanou periodickou údržbou vyššího stupně s očekávanými náklady ve výši 12 miliard Kč.

Pandemie covidu, volatilita cen energií a stále probíhající agrese na Ukrajině, všechny tyto vlivy způsobily nespolehlivost dodavatelského řetězce. Zpožděné dodávky a nesplněné termíny s sebou nesou komplikace v provozu, což má dopad na cestující, kteří očekávají plynulou a spolehlivou službu. „Naším hlavním cílem je zajistit, aby každý cestující byl přepraven včas a s maximálním komfortem. Jsme si plně vědomi toho, že naši cestující od nás požadují záruku kvality a spolehlivosti, a tento závazek nás motivuje k neustálému zlepšování," uvedl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

České dráhy / NÖLB Mh / Wikimedia Commons / CC BY-SA

 České dráhy požadují od svých dodavatelů záruky, vysokou kvalitu odvedené práce a plnění termínů. Už od roku 2020 se nicméně dopravce potýká s problémy v plnění lhůt oprav ze strany některých opravců. Při porovnání letošního a loňského roku vzrostla průměrná délka opravné doby hnacích vozidel z 87 na 98 dnů, u osobních vozů se tato doba zvýšila z 35 na 48 dnů. Nepříznivý vývoj je patrný také u garančních závad.

Odstavná doba u záručních oprav během prvních devíti měsíců letošního roku meziročně vzrostla o 573 dní. „Kvalitativní stránka těchto oprav se může promítnout do spolehlivosti našich vozidel. Samozřejmě, naším hlavním cílem je minimalizovat dopady těchto problémů směrem k našim cestujícím. Se všemi dodavateli aktivně jednáme a v případech, kdy nám vznikl právní nárok, uplatňujeme smluvní pokuty," uzavírá dnešní setkání s dodavateli Michal Kraus.

Zdroj: České dráhy

Tagy