EU version

Volby v Europe’s Rail JU: Miroslav Haltuf se stává nejvyšším Čechem v železniční Evropě

Volby v Europe’s Rail JU: Miroslav Haltuf se stává nejvyšším Čechem v železniční Evropě
foto: Redakce RAILTARGET/Volby v Europe’s Rail JU: Miroslav Haltuf se stává nejvyšším Čechem v Evropě
08 / 06 / 2023

Zástupce České republiky v Europe´s Rail Miroslav Haltuf byl zvolen předsedou řídícího grémia členských států této evropské instituce.

Europe’s Rail vznikl jako nástroj výzkumu a vývoje technologií a provozních řešení v železniční dopravě. Soustřeďuje se nejen na digitální, ale i ekologickou transformaci dopravy a v českém železničním prostředí je známa zejména jako těleso, které usiluje o technickou přípravu a testování digitálního automatického spřáhla (DAC). Mimo členských států EU jsou přidruženými státy také Turecko, Norsko, Izrael či Albánie.

Europe’s Rail se stává v posledních letech vlivnou organizací pro diskusi a následné řešení všech otázek a problémů, které souvisí s konkurenceschopností železniční dopravy. Je také relevantní strukturou pro budoucí směřování železničního průmyslu. Miroslav Haltuf je tak jedním z nejvlivnějších českých představitelů v dopravních institucích EU.

Kdo je Miroslav Haltuf?

Miroslav Haltuf je nezávislým odborníkem a projektovým manažerem. Jeho pracovní zkušenosti zahrnují různé pozice u Československých a Českých drah, dále pak mezinárodní záležitosti, mezi které patří aktivity UIC v rámci East-West Task Force. Pracoval pro několik společností spojených s železničním systémem jako poradce pro mezinárodní záležitosti, projekty informačních technologií a strategický rozvoj. V současné době je pan Haltuf specialistou zaměřeným na mezinárodní aktivity a projekty. Zaměřuje se zejména na řízení provozu železničních podniků a provozovatelů infrastruktury, TSI (TAP a TAF).

Tagy