EU version

Víme první: Železniční příručka pro nové europoslance. Co obsahuje Rail Manifesto?

Víme první: Železniční příručka pro nové europoslance. Co obsahuje Rail Manifesto?
foto: Pixabay.com / free for commercial use //Ilustrativní
16 / 04 / 2024

Víme první! RAILTARGET má jako první k dispozici dokument pro nové europoslance, který definuje železniční témata pro následující roky. Rail Manifesto je pomyslnou biblí v oblasti evropských drah. Materiál, připravený sdružením CER, výrazně ovlivní budoucnost evropských železnic.

 

Tento dokument, který má veřejně utvářet agendu politiky CER na období 2024–2029, je zcela zásadní, protože nastiňuje ambiciózní kroky k realizaci vysoce výkonné a udržitelné železniční sítě v celé Evropě. Je potřeba si uvědomit, že manifest výrazně ovlivní budoucnost evropských železnic a bude hlavním dokumentem, kterým se budou řídit členové Evropského parlamentu.

Manifest CER nastiňuje podrobnou vizi podporovanou konkrétními politickými doporučeními strukturovanými kolem čtyř klíčových pilířů. Zdůrazňuje přitom zásadní potřebu rozvoje železnice jako páteře zelené a digitální transformace Evropy.

CER vymezuje pilíře takto:

  • Adekvátní, „spravedlivé, dlouhodobé, komplexní“ financování železnic: CER obhajuje potřebu vypracovat víceleté smlouvy mezi vládami a manažery infrastruktury a také přilákat soukromé zdroje, aby bylo možné uspokojit obrovské investiční potřeby železnic. Také požaduje větší rozpočtovou položku CEF a inovativní využití zelených dluhopisů EU.
  • Spravedlivá hospodářská soutěž mezi typy dopravy: Současné rozdíly v právních předpisech znevýhodňují železnici ve srovnání s jinými druhy dopravy, jako je silnice a letectví, přičemž zdanění energie upřednostňuje především ty ostatní. 
  • Nasazení klíčových digitálních aktivátorů železnic, jako jsou ERTMS, FRMCS, DCM a DAC, které mají v tomto sektoru změnit hru.
  • Zelenější přístup k politikám trhu a hospodářské soutěže, které zohlední cíle EU v oblasti klimatu. CER naléhá na EU, aby více sladila politiky státní pomoci a hospodářské soutěže s cíli v oblasti klimatu, případně vytvořením fondu suverenity na podporu spravedlivého růstu mezi členskými státy. 

Manifest argumentuje za to, co už všichni jistě víme, např. železnice je nejudržitelnějším způsobem dopravy s potenciálem výrazně snížit spotřebu energie v Evropě a zvýšit její nezávislost na zdrojích energie mimo EU.

Zatímco se železniční sektor připravuje na oslavu svých pokroků a načrtává směr budoucího rozvoje,  manifest představuje plán, jak zajistit, aby se evropský dopravní sektor přizpůsobil budoucím ekologickým výzvám.  Redakce RAILTARGET připraví další séŕii článku týkající se CER a podrobného  přehled manifestu.

Zdroj: CER; Evropský parlament; Redakce RT

Tagy