EU version

Víme první: Největší evropští dopravci mají pozici k DAC

Víme první: Největší evropští dopravci mají pozici k DAC
foto: DAC/Redakce
07 / 07 / 2023

V Deutsche Bahn a síti členských firem CER od jara zrála myšlenka poskytnout evropským institucím představu, jak dál postupovat se zaváděním DAC. Poziční dokument představuje velký posun v uvažování největších dopravců a z některých hledisek je příznivý pro zájmy dopravců ve střední a ve východní Evropě. DAC je považován za nezbytný prvek pro budoucí konkurenceschopnost železnice vůči ostatním dopravním módům, především v segmentu jednotlivých vozových zásilek a pro logistiku. Poprvé se jasně hlásí k nezbytnosti veřejné finanční podpory nejen testování DAC, ale i samotného zavádění. Požaduje, aby podpora probíhala z centrální úrovně, aby byl zachován jednotný a nediskriminační princip mezi jednotlivými dopravci, což je rozdíl proti ETCS, které řeší jednotlivé státy individuálně. DAC musí být funkční a řádně otestován v reálném provozu včetně provozních, mechanických, elektrických a digitálních komponent produktu. Teprve poté se může součástí technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) a norem.

Plán zavedení, tzv. migrace, musí být realistický. Nehrozí tedy revoluční myšlenky, které v minulosti někteří velcí dopravci ve formě big bangu (DAC instalovat v celé Evropě během několika týdnů na všechny vagóny a lokomotivy) prosazovali. Poprvé se velcí dopravci přihlašují k souběžnému provozu klasického spřáhla a DAC.

V pozici vyzývají Evropskou komisi a členské státy, aby společně zahájily práci na vytvoření politických, rozpočtových a legislativních rámcových podmínek pro koordinované evropské zavádění systému DAC a jeho automatizace a digitální technologie a zajistily významnou veřejnou podporu pro nadcházející fáze, a to v plném souladu s nezbytnými investicemi do ERTMS a infrastruktury. Bude nutné vytvořit právní a rozpočtový rámec a financovat rozsáhlé testování, aby se DAC mohl postupně od roku 2028 zavádět.

Pozice je do značné míry konformní se zájmy českých dopravců. Posouvá se termín zavedení DAC na rok 2028 a dále, vzniká prostor pro dostatečně kvalifikované testování ve firmách a zřejmě nehrozí překvapivá rozhodnutí ze strany evropských institucí, se kterými se železniční odvětví dodnes obtížně vyrovnává.

DAC Sector Statement

Tagy