EU version

Vímě první: Liberty chce prodloužit moratorium. Pídí se po hlasování věřitelů

Vímě první: Liberty chce prodloužit moratorium. Pídí se po hlasování věřitelů
foto: Public Domain /Liberty Ostrava
19 / 03 / 2024

Chování Liberty působí opět rozpaky. Huť se pídí po tom, jak budou hlasovat věřitelé o přijetí restrukturalizačního plánu, jehož součástí je i návrh na vyloučení věřitele Tameh. Je cílem prodloužení moratoria?

Dne 10.3.2024 všichni věřitelé Liberty Ostrava obdrželi oznámení o konání hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu, jehož součástí je kromě schvalování tohoto plánu i návrh na vyloučení věřitele TAMEH Czech mimo restrukturalizační řízení. Toto hlasování má probíhat až do 15.4.2024.

Včera začalo Liberty obesílat své věřitele a začalo předběžně zjišťovat, jak budou hlasovat. Všichni věřitelé obdrželi email, aby dnes do 12 hodin zaslali předběžnou odpověď na otázky, které se shodují s hlasováním v rámci restrukturalizačního řízení, tedy zda podpoří schválení restrukturalizačního plánu Liberty a zda souhlasí se zúžením okruhu dotčených stran vyloučením TAMEH.

Na jakém základě tak Liberty činí není známo, jde o poněkud nestandardní krok. Je zde nicméně předpoklad, že informace o tom, jak budou věřitelé hlasovat, shání Liberty jako podporu své žádosti o prodloužení moratoria, které má skončit dne 21.3.2024.

Je na pováženou, zda o tomto kroku ví restrukturalizační správce Žižlavský, který na počátku řízení dle zákona o preventivní restrukturalizaci vyslovil podezření, že společnost může být v úpadku. To by mohl být pro Liberty problém, protože pokud by společnost nedisponovala dostatečnou tzv. mezerou krytí, pak by nemohlo restrukturalizační řízení pokračovat.

Zeptali jsme se proto kancelář Žižlavský, jakožto restrukturalizačního správce Liberty Ostrava, zda o celé situaci ví. „Podnik Liberty Ostrava stále prochází neveřejnou preventivní restrukturalizací. Krajský soud v Ostravě ustanovil naši společnost AS ŽIŽLAVSKÝ  restrukturalizačním správcem.

Naše role v řízení spočívá v kontrole činnosti a hospodaření podniku. Reportujeme svá zjištění soudu a poskytujeme mu další součinnost při jeho rozhodovací činnosti. Máme přitom zákonnou povinnost mlčenlivosti. Nemůžeme své kroky veřejně komentovat. To platí i ohledně procedury schvalování restrukturalizačního plánu a postavení společnosti Tameh. Omlouvám se, že Vám v této věci nemohu poskytnout z uvedených důvodů více informací,“ uvedla k našemu dotazu Michaela Vašinová z AK Žižlavský.

Ostravský hutní podnik dlouhodobě čelí ekonomickým problémům. V říjnu roku 2023 musel odstavit z provozu poslední aktivní vysokou pec kvůli nedostatku finančních prostředků, a především kvůli nízké poptávce. Navíc se potýká s nedostatkem surovin nezbytných pro plnění zakázek. Mimo jiné má obrovské dluhy vůči věřitelům.

Krajský soud v Ostravě nařídil pro ostravskou huť individuální moratorium, které má sloužit jako ochrana před věřiteli, kteří požadují uhrazení neproplacených faktur. Liberty Ostrava má u energetické společnosti Tameh Czech pohledávky ve výši téměř dvou miliard korun. Moratorium stále trvá.  

Zdroj: Redakce RAILTARGET, Liberty Ostrava

Tagy