EU version

Stadler získal zakázku na dodání vozů pro srbskou železnici

Stadler získal zakázku na dodání vozů pro srbskou železnici
foto: Stadler/Stadler
19 / 10 / 2021

V únorovém výběrovém řízení vypsala společnost Srbija Voz soutěž na modernizaci tří čtyřvozových dvoupodlažních vozů EMU pro trať Beograd – Novi Sad, které ruské a čínské společnosti modernizovaly na rychlost 200 km/h. Dokončení modernizace se odhaduje na prosinec letošního roku.

Požadavek se týkal jednotek s maximální rychlostí 200 km/h pro napětí 25 kV 50 Hz a s minimálním výkonem 4 000 kW a maximálním 6 000 kW. Délka vlaku by měla dosahovat 100 m ± 5 m, uspořádání náprav Bo'Bo' + 2'2' + 2'2'+ Bo'Bo' a maximální zatížení náprav 22,5 t. Kapacita zahrnuje 300 míst k sezení v první a druhé třídě s odchylkou cca 5 míst k sezení a nejméně dvě místa určená pro osoby s tělesným postižením. Dle nařízení musí vlak disponovat alespoň třemi toaletami, z nichž je alespoň jedna v souladu s TSI PRM. Technické vybavení zahrnuje PZB ATP a palubní systém ETCS úrovně 2 Baseline 3. Jeden ze zásadních požadavků byla co nejkratší doba dodání.

Lhůta na podání nabídek se stanovila na polovinu března. Vyhrál ji jediný uchazeč, společnost Stadler Rail. 5. dubna proto získala zakázku v hodnotě 62,2 milionu eur. Společnost Stadler byla jako jediná schopna dodržet krátké dodací lhůty, jelikož první jednotka měla do Srbska dorazit v říjnu, zbývající dvě jednotky do konce roku 2021. Na otázku, proč byl tendr vyhlášen tak pozdě, nikdo neumí odpovědět.

Kvůli tomu došlo k vyřazení tří EMU KISS ze série, která se v současné době staví v závodě St Margrethen pro společnost WESTbahn, soupravy se zkrátily na čtyřvozové a trakční zařízení 15 kV 16,7 Hz bylo upraveno na 25 kV 50 Hz. Výsledný vlak má 316 míst k sezení, dvě místa pro vozíčkáře a pět toalet (čtyři standardní a jedna toaleta TSI PRM). S trvalým výkonem 4 000 kW splňuje i další parametry stanovené ve specifikacích udané před zahájením výběrového řízení.

Nové soupravy KISS mají být od února 2022 uvedeny do provozu na modernizované rychlodráze ("brza pruga Beograd – Novi Sad"), která spojuje jedny ze dvou největších měst v Srbsku. Trať je od února 2019 z důvodu rekonstrukce uzavřena a od té doby musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu.

Úsek Beograd – Stara Pazova, který má délku 34,5 km, staví společnost China Railway International a China Communications Construction Company (CCCC). Hodnota projektu se odhaduje na 350 milionů amerických dolarů. Větší část projektu hradí půjčka z Číny, která činí 297,8 milionů dolarů. Zbývající částku 52,6 milionu dolarů pokrývá srbský rozpočet.

Úsek Stara Pazova - Novi Sad měřící 40,4 km staví společnost RZD International. Hodnota projektu se odhaduje na 247,8 amerických dolarů. Ruský úvěr činí 210,7 milionu dolarů a spoluúčast Srbska pokrývá hodnotu 37,2 milionu dolarů. Stejná společnost staví také viadukt a tunel u obce Čortanovci (jihovýchodně od Nového Sadu), kde dohodnutá částka činí 337,6 milionu USD, z toho podíl ruské strany představuje 287 milionů USD a podíl srbského státního rozpočtu 50,6 milionu USD.

K zahájení prací na tunelu došlo v září 2017 a na viaduktu 1. listopadu téhož roku. Jeden tubus dosahuje délky 1 086 m a byl proražen 3. dubna 2020, druhý tubus měří 1 156 m. Viadukt je dlouhý 2,9 km a podepírá jej 59 pilířů, délka některých činí až 26 m. Svými parametry se stal největším viaduktem v zemi, a to i mezi silničními viadukty. Vzhledem ke specifickým geologickým podmínkám na tomto úseku bylo také nutné vybudovat silné betonové opěrné zdi, které stabilizovaly terén a zabránily jeho posunu směrem k Dunaji.

Práce na tunelech a viaduktu skončily v dubnu 2021. 24. srpna proběhla u viaduktu slavnostní ceremonie, která oslavovala připojení nové železnice Stara Pazova - Novi Sad tématickým položením poslední koleje. Ceremonie se zúčastnil i srbský prezident Aleksandar Vučić. "Brza pruga" má být zcela dokončena do konce roku a v lednu pak začne testování vlaků na maximální rychlost 200 km/h.

Údajně se v průběhu projektu vyskytly problémy, bohužel k jejich přesné specifikaci nedošlo. V čínském úseku nastala nutnost vyměnit cca 1200 sloupů při stavbě kolejového vedení. Výjimkou nebyl ani ruský úsek s podobným problémem na viaduktu u Čortanovců. Největší potíž tvoří nezaznamenané úseky, ve kterých dochází k nevyzpytatelným situacím vlivem velkým množstvím podzemních elektrických a vodovodních zařízení

Srbská protikorupční vláda také objevuje finanční nejasnosti. „Investice, na které byly uzavřeny mezistátní dohody namísto transparentních zadávacích řízení a kde jsou finanční prostředky vynakládány netransparentně, budou stát srbské občany mnoho peněz,“ sdělují.

Projekt rychlodráhy Beograd – Novi Sad s pokračováním do pohraniční stanice Subotica a dále do Budapešti byl zahájen již v roce 2014 v Beogradu na summitu 16 zemí střední a východní Evropy a Číny. Tehdejší premiér Aleksandar Vučić pak v roce 2015 oznámil, že občané Srbska budou moci modernizovanou trať využívat od roku 2018. Jak již tušíme, tak k oznámení nedošlo vlivem různých legislativních průtahů, jako například vstup Maďarska do EU, které muselo vypsat nové výběrové řízení na netransparentnost tendru. Ze stejného důvodu se oddálily i stavební práce v Srbsku, které byly součástí třístranné dohody.

Zahájení každodenního provozu je naplánováno na únor 2022, kdy by vlaky tvořené ze souprav KISS EMU měly trasu Bělehrad – Novi Sad zvládnout za 25 minut. Kompletní modernizace trati až k srbsko-maďarským hranicím by měla být dokončena do roku 2024, náklady na 107 km dlouhý úsek Novi Sad – Subotica se odhadují na 1,2 miliardy USD.

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace