EU version

Správa železnic: Miliarda za převod části ČD Telematiky

Správa železnic: Miliarda za převod části ČD Telematiky
foto: ČD Telematika/ČD Telematika
26 / 04 / 2021

Správa železnic chce odkoupit část ČD Telematiky, která se stará o železniční majetek. Z ČD Telematiky přejde do Správy železnic zhruba půlka jejich zaměstnanců.

Správa železnic, která za poslední tři roky vykázala záporný provozní výsledek, chce za 1 miliardu korun pořídit část ČD telematiky. Státní podnik chce tak převést z polostátního 250 zaměstnanců. Jde o zaměstnance, kteří zajišťují správu a údržbu železničních telekomunikačních systémů.

V návaznosti na úvahy z předchozích let došlo v loňském roce mezi ČD – Telematika a státní organizací Správa železnic k zahájení jednání o tom, že by si Správa železnic do budoucna vykonávala sama část činností, které pro ni nyní vykonávají zaměstnanci ČD – Telematika. V této souvislosti začalo jednání mezi oběma společnostmi, směřující k dohodě o převodu části závodu ČD – Telematika do Správy železnic,“napsala ČD Telematika na svých webových stránkách.

Správa železnic tuto snahu projevuje již delší dobu. Nyní již zaslala oznámení o chystaném spojení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Správa železnic se dohodla s ČD Telematikou, že místo vlastního vybudování správy raději zaměstnance převede. Převede tak téměř polovinu zaměstnanců ČD Telematiky, kterých podle výroční zprávy za rok 2019 bylo 570. Dle znaleckých posudků, by cena za převod měla být 991 miliónu korun.

„Jedná se o majetek státu, který je součástí dráhy a je nezbytný pro zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu železniční dopravy. Současně je součástí kritické infrastruktury státu. Historicky se jednalo o činnosti, které vždycky byly součástí dráhy a postupnou transformací ČSD vyčlenily do ČD – Telematiky,“ řekla Radka Pistoriusová, mluvčí Správy železnic pro média.

ČD Telematice však práce neubude. Přestože zbaví části svých povinností, stále budou normálně fungovat. „ČD – Telematika bude i po předpokládaném vydělení této části závodu fungovat jako samostatná společnost. Tato transakce nemá žádný dopad na služby poskytované dalším zákazníkům ČD – Telematiky” uvedla ČD Telematika na svých stránkách.

ČD Telematika vybudovala optickou páteřní síť, kterou průběžně zlepšuje, strategické projekty pro dopravní a telekomunikační subjekty, buduje datová centra a provádí další projekty nejen v IT. Společnost patří ze 71 % Českým drahám a PPF vlastní 29 %. Převod tak může přinést další peníze akcionářům.

 

Tagy