EU version

Spolupráce mezi ČD Cargo a METRANS potvrzena

Spolupráce mezi ČD Cargo a METRANS potvrzena
foto: ČD Cargo/Spolupráce mezi ČD Cargo a METRANS potvrzena
21 / 03 / 2023

Na hlavním nádraží v Děčině proběhl v pátek křest reklamního polepu lokomotivy 388,015 ČD Cargo. Ten upozorňuje na úspěšnou spolupráci s významným operátorem kombinované dopravy, společností METRANS.

Křtu reklamního polepu se zúčastnil Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a.s., a Martin Hořínek, člen představenstva METRANS, a.s.

Mimo dlouhodobé kooperace při vnitrostátních přepravách a realizaci první/poslední míle po železnici, využívá nyní METRANS služby ČD Cargo i v mezinárodní přepravě. Každý týden jsou lokomotivy ČD Cargo včetně strojvedoucích nasazovány na 6 párů vlaků mezi přístavem Hamburk a terminály v České Třebové a Praze-Uhříněvsi.

ČD Cargo

ČD Cargo je v současné době držitelem oprávnění k provozování železniční nákladní dopravy již v sedmi evropských zemích. Velkou pozornost zároveň věnuje investicím do nových interoperabilních lokomotiv, bez kterých by zahraniční expanze nebyla možná.

ZDROJ: ČD Cargo

Tagy