EU version

Smráká se nad impériem bratří Šušků? Úřadům došla trpělivost a zajistily majetek za 145 milionů

Smráká se nad impériem bratří Šušků? Úřadům došla trpělivost a zajistily majetek za 145 milionů
foto: redakce/Zástavní právo na OOS
23 / 11 / 2021

„Můžeš utíkat, ale neschováš se“. Zdá se, jako by tato okřídlená poučka začala platit na společnosti ve vlastnictví Rudolfa a Petera Šušky, bratrů podnikajících v železničním byznysu. Redakce Rail Target z veřejných zdrojů zjistila, že se po letech nečinnosti začaly o hospodaření jedné z klíčových firem podnikatelského impéria zajímat finanční úřady a rovnou rozhodly o zřízení zástavního práva.

 Nedobrá finanční kondice a řada s velkou pravděpodobností účelových účetních kroků nezůstala bez povšimnutí úřadů. Ačkoli akce trvala až příliš dlouho a není vyloučeno, že může mít souvislost s loňským zásahem NCOZ v sídle společnosti Ostravské opravny a strojírny, rozhoupalo se Finanční ředitelství pro Moravskoslezský kraj v polovině září letošního roku. Před dvěma měsíci vydalo totiž rozhodnutí o zřízení zástavního práva na obchodní podíl a majetek firmy Ostravské opravny a strojírny a.s. (dále jen OOS) pro nesplnění daňové povinnosti ve výši 145,6 mil. Kč.

Finančnímu ředitelství mohla vadit celá řada skutečností, které ho nakonec vedly k tomuto kroku. Jelikož s naší redakcí společnost OOS dlouhodobě nekomunikuje, pustili jsme se do detailního zkoumání zveřejněného účetnictví společnosti. Z toho vyplývá, že společnost vykazuje již od účetního období 2012/2013 závazky z vydaných dluhopisů v nezměněné výši 2 miliardy Kč. Její mateřská společnost Rail Invest a.s., vykázala poprvé v roce 2013 závazky z vydaných dluhopisů ve výši 4,2 miliardy Kč, aby v letech 2014 až 2018 vykazovala tutéž položku ve výši 3,9 miliardy Kč a v poslední zveřejněné účetní závěrce již výše vydaných dluhopisů činí cca 5,1 miliardy Kč. Celkově tedy celá skupina vykazuje závazky z dluhopisů ve výši cca 7,1 miliardy Kč! Formálně se tedy jedná o velmi zadluženou podnikatelskou skupinu, která dle dostupných účetních dat objem svých dluhopisů dále navyšuje. Zadlužení nejvýnosnější části celé skupiny, společnosti OOS, může znamenat a pravděpodobně znamená vážné ohrožení budoucnosti podnikání bratří Šuškových.   

                   

                    

Matka a další

Problémy se má nejen OOS. Také u mateřského Rail Investu jsme zaznamenali porušení zákona o účetnictví a zrovna tak rejstříkového zákona. Zaprvé společnost zaslala rejstříkovému soudu účetní závěrku za rok 2019 až 4.5.2021, ačkoliv její povinností bylo tento dokument zaslat do 31.12.2020. Zadruhé, data účetní závěrky za rok 2019 nebyla ověřena auditorem, ačkoli tato společnost má zákonnou povinnost účetní závěrku ověřit nezávislým auditorem. V neposlední řadě společnost též ignorovala povinnost vydat výroční zprávu za účetní období roku 2019. Tím však pochybení nekončí.

Do skupiny Rail Invest spadá rovněž společnost TSS Cargo, která vykazuje celková aktiva ve výši cca 4 miliardy Kč. Tato společnost ale nikdy nezveřejnila výroční zprávu. Navíc audit k datům z účetních závěrek byl zveřejněn naposledy v roce 2016. Je tedy s velkým otazníkem, zda audity vůbec probíhaly. Podle § 21 odst. 2 zákona o účetnictví je jedinou výjimkou z povinnosti auditovat účetní závěrky případ, kdy se společnost nachází v konkurzu nebo konkurz byl zrušen pro nedostatek majetku dlužníka nebo společnost prochází reorganizací dle schváleného reorganizačního plánu soudem v rámci insolvenčního řízení. Týká se některá z těchto skutečností firem bratří Šuškových?

 „Honosné“ sídlo 

Rail Invest zřídil od roku 2020 další tři dceřiné společnosti mimo jiné i Wagon Legios a.s. Na ni přešla část jmění rozdělované společnosti Traťová strojní společnost, a.s. (TSS). Podnikání této firmy, kde jediným členem dozorčí rady je Peter Šuška a jediným členem představenstva je Rudolf Šuška, rovněž nenavozuje důvěru. Chybí webové stránky a jakákoli zmínka v médiích. Navíc sídlo firmy se stamilionovým majetkem figuruje na „pofidérní“ adrese Praha 5 – Košíře, Musílkova 257/48, kde dle obchodního rejstříku sídlí deset dalších společností. Nemovitost je majetkem společnosti Radhostone Monasterio Management SE, která zde rovněž sídlí. Jediným akcionářem této společnosti je podnikatel Ing. Aladár Štefunko, bytem v Trnavě. Pokud byste čekali u společnosti Wagon Legios předmět podnikání v oblasti železnic, mýlili byste se, jelikož předmětem činnosti zapsaným v obchodním rejstříku je správa vlastního majetku. S touto skutečností naprosto kontrastuje, že mateřský Rail Invest podle Veřejného rejstříku a sbírky listin převedl na tuto svou novou společnost velké množství strojního vybavení na opravu vagónů od svářeček, přes zakružovačky plechů až po jeřábovou kočku . Nezbývá než se ptát, zda se nejedná o účelové vyvádění majetku?

                              

Podle důvěryhodných zdrojů redakce se jedna z firem impéria bratří Šušků, konkrétně tedy TSS účastní zakázky, kterou v dubnu letošního roku vypsala Správa železnic s názvem „Motorové univerzální vozíky včetně palubní části ETCS“. Předmětem zakázky je dodávka 50 ks motorových univerzálních vozíků pro údržbu železniční dopravní cesty s očekávanou cenou 900 milionů. Všichni účastníci tohoto tendru musí doložit řadu způsobilostí a vyplnit čestná prohlášení. Konkrétně v příloze č. 4 zadávací dokumentace musí ztvrdit, že nejsou účastníkem, který:

a)      má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový nedoplatek,

b)      má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

c)      je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka.

Zda se firma může tendru zúčastnit není zřejmé, jelikož není možné na základě nekompletních povinně zveřejňovaných informací splnění požadavků a, b, c potvrdit. Jisté je, že firma podle dostupných dokumentů vykazuje odložený půlmiliardový závazek na daních už několik let. To samozřejmě otevírá hypotetickou otázku výkladu práva, a sice zda by se neměla legislativa upravit tak, aby se firmy dlužné státu na daních nemohly účastnit veřejných výběrových řízení. Případně, zda by se neměl rozlišovat dluh majitele a dluh firmy.  Naše redakce se bude i nadále tématem zabývat…

 

 

 

 

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace