EU version

Skupina ČD reagovala na krizi lépe než většina západních společností, tvrdí o hospodářském výsledku ČD železniční expert

Skupina ČD reagovala na krizi lépe než většina západních společností, tvrdí o hospodářském výsledku ČD železniční expert
foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_dr%C3%A1hy#/media/Soubor:CD-RJ_als_EC_73.jpg/ČD
30 / 04 / 2021

Skupina České dráhy uzavřela rok 2020 se ztrátou 4,1 miliardy korun. K této ztrátě došlo v důsledku pandemie COVID-19. Pokles tržeb zasáhl celou skupinu ČD, nejenom osobní přepravu, ale i nákladní přepravu realizovanou největším českým nákladním přepravcem, ČD Cargo. Podle železničních expertů zavedla skupina ČD správná opatření a oproti jiným západním společnostem se s následky pandemie vyrovnala velmi dobře.

Největší pokles tržeb nastal v osobní přepravě. „My jsme nicméně celou dobu pro občany zajišťovali základní dopravní obslužnost a náklady s tím spojené nebyly plně kryty tržbami. To je hlavní důvod, proč osobní doprava skončila ve ztrátě téměř čtyři miliardy korun,“ uvedl v médiích generální ředitel a předseda představenstva Českých drah, Ivan Bednárik.

Počet cestujících totiž klesl o třetinu. Přesto bylo nutné udržet provoz linek nadále v provozu. Osobní přeprava je totiž páteří každého státu a pokud by došlo k výpadkům, nastaly by vážné komplikace. Proto byla osobní přeprava provozována nadále přesto, že vlaky jezdily poloprázdné. V tomto ohledu však nemělo vedení ČD příliš na výběr.

Rapidní pokles přeprav nastal i v nákladní přepravě. V meziročním srovnání bylo přepraveno zhruba o 4 miliony tun zboží méně, a tak byl pro ČD Cargo rok 2020 nejtěžším rokem v historii. Tato ztráta se podepsala i na výsledku hospodaření ČD Cargo, který po zdanění dosáhl -248 milionů korun. V prvním kvartálu roku 2021 se však situace zlepšila a ČD Cargo je znovu v černých číslech.

„Coronavirová krize v uplynulém a letošním roce bohužel rozhodla za nás. Proměnnou zvanou „výkon“ či „tržby“ máme danou a těžko ovlivnitelnou. Lock downy, zákaz cestování, snížená výroba ve všech sektorech ekonomiky – toto vše limituje tržby na poli jak nákladní, tak osobní železniční přepravy na úroveň, která je historicky bezprecedentní.“, dodává ke zveřejněnému hospodářskému výsledky Českých drah železniční expert, Radek Rybáček.

Větší poptávku po přepravách začíná zaznamenávat i osobní přeprava ČD. Vzhledem k tomu, že posledních pět let byl hospodářský výsledek skupiny ČD V zisku a v roce 2019 dosáhl dokonce 1,3 miliardy korun, dá se očekávat, že se v roce 2021 skupina opět vrátí do černých čísel.

Podle železničního experta, Radka Rybáčka, je výsledek skupiny ČD v porovnání s jinými západními společnosti uspokojivý. „Přesto, že ještě nebyly zveřejněny výsledky všech společností, je už teď jasné, že je řada firem, jejichž ekonomické výsledky jsou v důsledku pandemie podstatně horší“.

Skupina ČD totiž spustila řadu opatření, aby minimalizovala ekonomické dopady pandemie. Díky nim se společnosti podařilo zvýšit využití interních kapacit. Došlo také k dočasnému omezení zbytných nákladů. V důsledku úsporných opatření muselo dojít i k propouštění v provozní i administrativní oblasti. Z vozového parku byly vyřazeny vozy, které nebyly dlouhodobě provozu schopné. Vyřazeno bylo i několik desítek lokomotiv. Bez těchto opatření by byl hospodářský výsledek ČD Cargo v mnohem větší ztrátě.

„Pokud se něco v ČD a ČDC povedlo, tak je to právě to, že reagují pružně a efektivně na potřebu snižování nákladů. Historicky žádný management nebyl schopný dosáhnout toho, co se v rámci skupiny ČD děje. Zareagovat na krizovou situaci, odlehčovat náklady s neskutečnou elegancí, ale zároveň i tvrdostí a efektivitou. Personální úspory na ČD i ČDC jsou největší v historii a k tomu ještě velmi efektivně mířené – odbourávají se cíleně zdvojené/ztrojené manažerské funkce, snižují se stavy v neefektivních oblastech. Dá se říct, že se rapidně snižují personální náklady, aniž by byl ohrožen budoucí návrat k nárůstu výkonů a maximalizaci přeprav,“ dodává železniční expert Rybáček.

Skupina ČD připravila také řadu projektů s cílem plně využít obchodní příležitosti. Navzdory pandemii například ČD Cargo pokračovalo v expanzi na zahraniční trhy v Rakousku, Německu a Maďarsku, kde se etablovalo. Dá se tedy očekávat více obchodních příležitostí, které pomohou nastartovat ekonomiku celé skupiny a povedou zpět k dosažení zisku.

Management ČD Cargo se podle všeho zachoval jako dobrý hospodář. „Podobný přístup bych očekával v té nejpropracovanější a nejefektivnější soukromé západní společnosti, nikoliv u státního podniku,“ uvedl na závěr pan Rybáček, který má v oblasti top managementu železniční společnosti velké zkušenosti.

Tagy