EU version

Sdružení SPV oslavilo v květnu 30. výročí od svého vzniku: Loňský rok se nesl v duchu DAC

Sdružení SPV oslavilo v květnu 30. výročí od svého vzniku: Loňský rok se nesl v duchu DAC
foto: RAILTARGET, SPV/Sdružení SPV oslavilo v květnu 30. výročí od svého vzniku: Loňský rok se nesl v duchu DAC
17 / 05 / 2023

Sdružení držitelů a provozovatelů drážních vozidel oslavilo letos 30. výročí od svého vzniku. SPV je nevládní, nezávislá a dobrovolná účelová organizace právnických osob, která zajišťuje svou činností realizaci cílů a zájmů sdružených organizací. Aktuálním tématem, kterému se SPV věnuje je digitální automatická spřáhlo (DAC). V této problematice kooperuje například i se sdružením nákladních železničních dopravců (ŽESNAD.cz)

Činnost sdružení SPV probíhala v roce 2022 v souladu s plánem činností. Kromě členských schůzí, pravidelných jednání a výroční schůze vznikla například nová pracovní skupina, zaměřující se na speciální vozidla. Tento vznik byl iniciován členskými společnostmi, které zmíněná speciální vozidla provozují. Skupina je zaměřená na problematiku provozování SHV, zejména ve vztahu k jejich vybavování jednotného celoevropského zabezpečovacího systému (ETCS). V návaznosti na to pak bylo realizováno několik jednání jak se Správou železnic, ale také s Ministerstvem dopravy.

SPV standartně spolupracovalo i v roce 2022 s různými sektorovými organizacemi. Loňský rok se nesl zejména v duchu reakce na snahu o zavedení digitálního automatického spřáhla (DAC). Dalším probíraným tématem bylo i oživení komunikace s Ministerstvem dopravy na téma problematiky UTZ.

Během roku 2022 opustila sdružení společnost Duchcovská svařovna a.s., avšak vstoupily nové dvě společnosti, konkrétně pak SWIETELSKY Rail CZ s. r. o. a SUAS Transportation Service s. r. o.

Tagy