EU version

Rakouská vláda novelizovala Zákon o nakládání s odpady. Rail Cargo Group už investovalo 75 milionů eur do kontejnerů a podvozků na přepravu odpadu

Rakouská vláda novelizovala Zákon o nakládání s odpady. Rail Cargo Group už investovalo 75 milionů eur do kontejnerů a podvozků na přepravu odpadu
foto: Rail Cargo Group/Rakouská vláda novelizovala Zákon o nakládání s odpady. Rail Cargo Group investovalo 75 milionů eur do kontejnerů a podvozků na přepravu odpadu
09 / 02 / 2023

Rakouská vláda vydala Zákon o nakládání s odpady, který vešel v platnost 1. ledna tohoto roku. Snahou je podpořit dopravu odpadů po železnici. Každý dopravce se nyní může registrovat na digitální platformě, kterou rakouská vláda zřídila pro tyto účely. Rail Cargo Group (RCG) v návaznosti na tuto problematiku investovalo 75 mil. EUR do kontejnerů a podvozků na přepravu odpadu.

Rakouská vláda novelizovala Zákon o nakládání sodpady a podpořila dopravu odpadů po železnici.  Od 1. ledna 2023 musí být přeprava odpadů s hmotností vyšší než 10 tun a na vzdálenost vyšší než 300 km prováděna po železnici nebo dopravními prostředky s alternativním pohonem. Od roku 2024 zákonodárci vzdálenost snížili na 200 km a od roku 2026 na 100 km.   

Výjimkou jsou situace, kdy se objektivně prokáže, že po železnici nelze zajistit odpovídající kapacity, nebo pokud by v případě železniční dopravy činila přepravní vzdálenost, kterou je třeba urazit po silnici při cestě do jednoho z nejbližších míst železniční nakládky a zpět, je vyšší než 25 % ve srovnání s přepravou po silnici. 

K managementu kapacit zřídila vláda zřídila digitální platformu, na které bude možné cíleně zadávat poptávku po dopravě odpadů a efektivně získávat nabídky od železničních dopravců. Pokud nelze poskytnout odpovídající kapacity, systém zasílá potvrzení o nedostatku kapacity a jen toto potvrzení je pak platné pro silniční dopravu. 

Dopravci, kteří se chtějí zabývat přepravou odpadů, se musí registrovat zde. Registrace je bezplatná. Systém preferující železniční přepravu odpadů je konstruován tak, že by měl umožnit i firmám ze sousedních zemí přepravy odpadů nabízet a také naši železniční dopravci by mohli začít systematicky využívat nedostatky kapacit rakouského trhu pro nabídku přepravy určitých odpadových komodit 

Podpora poptávky vyvolala již reakce u rakouských nákladních železničních podniků. Například Rail Cargo Group (RCG) oznámilo investici ve výši 75 mil. EUR do kontejnerů a podvozků na přepravu odpadu. 

Náš český Zákon o odpadech 541/2020 Sb. vytvořil také povinnou registraci dopravců odpadu. Přistupuje však k dopravě odpadů v jednotlivých dopravních módech neutrálně a železnici nepodporuje. Pouze v procesu povolování nového provozu zařízení určeného pro nakládání sodpady se otevírá prostor určité druhy dopravy upřednostnit. Úřady proto mohou například u spaloven nebo u odpadu z dopravních staveb předepsat způsob dopravování odpadů nebo omezit jejich svoz silničními vozidly dle vzdálenosti, například u spaloven komunálního odpadu nebo odvoz materiálu ze staveb krecyklaci 

Rakouský příklad zbavit zejména velká města a přilehlá okolí zátěže silničních vozidel určitě stojí z různých úhlů pohledu za zamyšlení. Například některé lokální železniční tratě by získaly novou dopravní a ekonomickou perspektivu.  

Tagy