EU version

Působí člen dozorčí rady ČD stále u přímé konkurence a odkud mu plynou příjmy? Objevily se další otazníky okolo působení Jiřího Minky u Českých drah

Působí člen dozorčí rady ČD stále u přímé konkurence a odkud mu plynou příjmy? Objevily se další otazníky okolo působení Jiřího Minky u Českých drah
foto: Archiv/Působí člen dozorčí rady ČD stále u přímé konkurence a odkud mu plynou příjmy? Objevily se další otazníky okolo působení Jiřího Minky u Českých drah
09 / 03 / 2022

Po jmenování nové dozorčí rady ČD, rezignaci Ivana Bednárika na post generálního ředitele ČD a vyhlášení výběrového řízení na nového šéfa národního dopravce se objevila řada otazníků o dalším směřování státního podniku. Exministr dopravy Havlíček (ANO) personální kroky nové vlády ostře kritizuje a tvrdí, že pravým důvodem personálních změn v ČD je snaha o privatizaci. V dozorčí radě ČD navíc sedí manažer Jiří Minka, kolem kterého visí stále několik nejasností.

Prvním z nich byla už Minkova nominace do dozorčí rady, která působila při nejmenším rozpačitě už jen kvůli tomu, že se žádná politická strana k Minkově nominaci nepřihlásila. Sám Minka kolem svého jmenování také mlžil. Když redakce RAILTARGET kontaktovala Jiřího Minku na konci ledna s dotazem, zda může potvrdit svou participaci ve vedení ČD řekl, že takovou nabídku nedostal, a tudíž o ní ani neuvažuje. O čtrnáct dní později bylo všechno jinak a Minka nechtěl nic komentovat (čtěte zde). Dokončení tohoto obratu nastalo 10.2., kdy se Minka stal jedním z nových členů dozorčí rady ČD (čtěte zde) . Kdo ho však do této funkce nominoval se oficiálně nevědělo. Redakce RAILTARGET se na to proto musela zeptat samotného ministra dopravy Kupky, který ve svém exkluzivním vyjádření uvedl, že je Jiří Minka nominantem koalice SPOLU a konkrétně TOP 09 (čtěte zde).

Dalším z otazníků, který nad Minkovým působením v dozorčí radě ČD visí je otázka jeho loajality k národnímu dopravci. Minka je oficiálně stále provázán na polského národního dopravce PKP. Ve veřejných rejstřících je Minka totiž uveden jako místopředseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL SK a člen dozorčí rady AWT Čechofracht. To nezůstalo bez povšimnutí u odborné veřejnosti a tyto informace rozpoutaly živé diskuse o střetu zájmů pod některými články, které informovaly o personálních změnách v ČD. Pokud by totiž Minka skutečně ve statutárních funkcích skupiny PKP figuroval, podezření ze střetu zájmů by bylo zcela na místě. Vždyť právě polská skupina PKP je přímým konkurentem pro celou skupinu Českých drah, a to jak v oblasti osobní i nákladní dopravy.

Redakce RAILTARGET se proto s dotazem na jeho působení ve výše zmíněných funkcích v PKP obrátila přímo na Jiřího Minku, který ale nezvedal telefon a reagoval pouze prostřednictvím SMS zprávy. V té uvedl, že ani na jedné ze zmíněných pozic již několik měsíců nepracuje. Zarážejícím dojmem v tom případě ale působí zcela opačné informace, které jsou uvedeny v rejstřících. Proč je zde Minka stále uveden jako místopředseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL SK a člen dozorčí rady AWT Čechofracht? Redakce RAILTARGET se proto obrátila na nezávislého právníka, který uvedl, že podle Zákona o veřejných rejstřících je v ČR stanovena lhůta pro propis změn ve statutárních orgánech společností na 15 dnů. Jak je tedy možné, že Minkovo jméno v rejstříku stále figuruje, když Minka ve svém vlastním vyjádření tvrdí, že tyto funkce nezastává již několik měsíců? Pokud to tak je, jak je možné, že nedošlo k aktualizaci zveřejněných údajů?

Další otazníky vyvstávají nad Minkovým údajným odchodem od PKP. Dalo by se očekávat, že když společnost opouští manažer, který je navíc i místopředsedou představenstva nebo člen dozorčí rady, bude jeho odchod veřejně komunikován, jak to bývá běžným zvykem u společností obdobné důležitosti. Případný Minkův odchod však komunikován nebyl a proběhl ve vší tichosti. Z jakého důvodu? Redakce RAILTARGET se na to zeptala Jiřího Minky, ten však okolnosti svého odchodu tají a redakci na tuto otázku už neposkytl žádnou odpověď.

Důležitý je přitom ještě jeden aspekt. Práce v dozorčí radě ČD rozhodně není zaměstnáním na plný úvazek. Ostatní členové dozorčí rady ČD mají svá „full time“ zaměstnání. Menší časové náročnosti odpovídá i ohodnocení za tuto práci. To ani zdaleka nedosahuje výše platu manažera a místopředsedy představenstva silné mezinárodní společnosti. V těchto pracovních pozicích se totiž platy pohybují v dimenzi statisíců. Neznámou tak nyní zůstává, kdo nyní Jiřího Minku zaměstnává. Tato otázka je důležitá zejména z pohledu nezávislosti výkonu jeho pozice v dozorčí radě.

Podstatná je i časová souslednost. Jiří Minka podle svých slov opustil dobře placené místo u polského dopravce již před několika měsíci. Zarážející by ale bylo, pokud by za tento nekomunikovaný odchod neměl domluvené místo svého náhradního působení.

Anebo tyto kroky učinil proto, že existovala domluva, že bude nominován do dozorčí rady ČD? Redakce RAILTARGET se dnes Jiřího Minky zeptala i na jeho aktuální povolání, Minka ale ani na tuto otázku neodpověděl.

Proč jsou úvahy o Minkově aktuálním zaměstnavateli tak důležité? Minka má jako člen dozorčí rady ČD přístup ke všem citlivým informacím, které se týkají hospodaření a strategie ČD. Takové informace by samozřejmě byly extrémně cenné pro konkurenci ČD. Například pro polského národního dopravce PKP, u jehož dceřiných společností je Minka, jak už jsme psali výše, stále ve veřejných rejstřících uveden jako místopředseda představenstva a člen dozorčí rady. Tato netransparentní komunikace vyvolává otázky o Minkově loajalitě k Českým drahám.

 

Tagy