EU version

Příliv zelených dluhopisů společnosti Adif AV: 500 milionů eur na financování ekologických železničních projektů

Příliv zelených dluhopisů společnosti Adif AV: 500 milionů eur na financování ekologických železničních projektů
foto: Adif AV/Příliv zelených dluhopisů společnosti Adif AV: 500 milionů eur na financování ekologických železničních projektů
28 / 04 / 2023

Adif Alta Velocidad (Adif AV), španělský správce vysokorychlostní železniční infrastruktury, vydal nové zelené dluhopisy v hodnotě 500 milionů eur na financování nebo refinancování projektů, které mají přínos pro životní prostředí či klima.

O desetiletý dluhopis byl značný zájem, poptávka 4,6krát převýšila nabídku. Různorodá investorská základna, včetně 70 % mezinárodních investorů ze zemí, jako je Francie, Německo, Rakousko a Švýcarsko, projevila rostoucí zájem o společensky odpovědné investice, což představuje 71 % z celkového objemu.

Díky této sedmé emisi zelených dluhopisů se společnost Adif AV stala třetím největším emitentem zelených dluhopisů ve Španělsku a jedním z předních evropských referenčních emitentů s celkovým objemem 4 miliard eur. Rámec zeleného financování společnosti Adif AV je v souladu s principy zelených dluhopisů Mezinárodní asociace pro kapitálový trh a získal nejvyšší rating od externího hodnotitele Sustainable Fitch. Hodnotitel rovněž potvrdil soulad společnosti Adif AV s evropskou taxonomií pro zmírňování změny klimatu a udržitelné cíle.

V roce 2022 společnost Adif AV vykázala čtyřnásobný nárůst EBITDA na 231,8 milionu eur a 44% nárůst obratu na 563,5 milionu eur, a to díky růstu provozu na nových linkách a procesu liberalizace. Čistý výsledek společnosti se v roce 2022 zlepšil o 30 % na -296,8 milionu eur oproti -425,4 milionu eur v roce 2021. Závazek společnosti Adif AV v oblasti životního prostředí a udržitelnosti je v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN, neboť se snaží minimalizovat dopady na životní prostředí a přispívat k nízkoemisní ekonomice odolné vůči změně klimatu.

Tagy