EU version

Přední technologičtí a železniční hráči spolupracují na digitální revoluci polské železnice

Přední technologičtí a železniční hráči spolupracují na digitální revoluci polské železnice
foto: Alstom/Přední technologičtí a železniční hráči spolupracují na digitální revoluci polské železnice
29 / 09 / 2023

Společnosti Alstom, Ericsson, NetWorks! a Polský železniční institut oficiálně potvrdily svou spolupráci podpisem dopisu o záměru týkajícího se implementace a testování mobilního komunikačního systému budoucnosti železnic (FRMCS) v Polsku.

FRMCS je pokročilý komunikační standard, který má nahradit v současnosti používaný systém GSM-R. Jeho hlavním cílem je zvýšit kapacitu stávajících železničních sítí a optimalizovat náklady na jejich provoz. Byl navržen Mezinárodní železniční unií (UIC) ve spolupráci s klíčovými představiteli železničního sektoru a představuje důležitý krok k úplné digitalizaci železniční dopravy.

V rámci nově oznámené spolupráce se signatáři dopisu o záměru zapojí do společných výzkumných a vývojových projektů, ověří požadavky a řešení v reálných železničních podmínkách, tj. na skutečné trati, a vytvoří a vyvinou školicí modely a certifikace pro systém FRMCS.

Na základě dopisu o záměru:

-       Alstom poskytne moderní řídicí subsystém pro vozidla.

-       Ericsson poskytne radiotelekomunikační síť pro pilotní implementaci systému FRMCS.

-       Společnost NetWorkS! poskytne kompetence v oblasti telekomunikačních řešení pro železniční sektor, jakož i výstavbu a údržbu testovací sítě FRMCS.

-       Polský železniční institut poskytne potřebnou výzkumnou infrastrukturu, na níž bude systém FRMCS testován.

"Digitalizace polského železničního sektoru je významnou výzvou pro všechny účastníky trhu, včetně dodavatelů kolejových vozidel a technologií a výzkumných institucí. Jako Polský železniční institut chceme využít našich dlouholetých zkušeností, jedinečného know-how a přístupu k infrastruktuře, abychom zajistili, že proces testování, certifikace a zavádění FRMCS na polských kolejích proběhne co nejhladčeji a nejrychleji. Jsme rádi, že můžeme v této oblasti spolupracovat s významnými partnery, jejichž zkušenosti budou při vývoji nových nástrojů FRMCS v Polsku velmi cenné," prohlásil Andrzej Massel, ředitel Polského železničního institutu.

"Ve společnosti Alstom každý den pracujeme na tom, aby byla mobilita inteligentní a udržitelná, a to jak v oblasti kolejových vozidel, tak v oblasti řešení signalizace. Nový standard FRMCS je nezbytný kvůli potřebě další digitalizace, sjednocení na mezinárodní úrovni a zvýšení bezpečnosti a kapacity železniční sítě. Jsme rádi, že vývoj produktů FRMCS společnosti Alstom a zkušenosti získané v průběhu let v různých podmínkách po celém světě v kombinaci s odbornými znalostmi našeho polského týmu přispějí k vývoji bezpečných řešení pro polské železnice," uvedl Sławomir Cyza, generální ředitel společnosti Alstom v Polsku, na Ukrajině a v Pobaltí.

"Kritické sítě jsou stále důležitější ve všech průmyslových odvětvích, zejména v železničním průmyslu, kde zajišťují očekávanou úroveň bezpečnosti, spolehlivosti a výkonnosti. Společnost Ericsson je potěšena, že může být partnerem polského pilotního projektu FRMCS a díky svým zkušenostem demonstrovat a testovat sítě 5G v aplikacích specifických pro infrastrukturu a kolejová vozidla," uvedl Martin Mellor, generální ředitel společnosti Ericsson v Polsku.

Maciej Zengel, generální ředitel společnosti NetWorkS!, komentoval rozhodnutí své společnosti: "Společnost NetWorkS! se specializuje na plánování, budování a údržbu bezdrátových sítí v Polsku. Naše účast v projektu FRMCS je přirozeným krokem k rozšíření našich aktivit. Jsme hrdí na to, že můžeme spoluvytvářet budoucnost železniční dopravy v naší zemi."

Zdroj: Alstom

Tagy