EU version

Práce na plzeňském železničním uzlu jsou téměř u konce: Nově ucelené železniční tratě umožní Plzeňanům pohodlnější cestování

Práce na plzeňském železničním uzlu jsou téměř u konce: Nově ucelené železniční tratě umožní Plzeňanům pohodlnější cestování
foto: Správa železnic/Práce na plzeňském železničním uzlu jsou téměř u konce: Nově ucelené železniční tratě umožní Plzeňanům pohodlnější cestování
04 / 05 / 2023

Příští měsíc budou dokončeny práce na téměř 4kilometrovém úseku železniční trati Lobzy – Koterov. Již v únoru se podařilo stavařům společnosti Metrostav dokončit zárodek budoucího silničního tunelu, který železnicí povede. Rekonstrukce začala v březnu roku 2020.

Hlavním cílem projektu je modernizace všech staveb a zařízení v tomto úseku o celkové délce 3,849 km a současně modernizace traťové rychlosti. Díky stavbám realizovaných v uzlu Plzeň vznikne ucelený soubor železničních tratí pro město Plzeň. Umožní rychlejší a komfortnější dopravu pro cestující. Projekt bude spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Doprava.

„Byla to nejnáročnější část celého projektu, a to jak z technického hlediska, tak organizačního a časového,” podotýká specialista železničního svršku a spodku Jakub Vysoký z projektového týmu. Dále práce pokračovaly dobudováním tunelového objektu a v březnu železničáři začali s budováním železničního spodku a svršku pro obě koleje, a to až do stanice Plzeň hl. n. - obvod Lobzy, kde se stavba napojuje na dokončenou modernizaci plzeňského uzlu.

Rekonstrukce má za cíl zdvoukolejnění tratě Lobzy – Koterov. Sudá kolej byla zprovozněna minulý rok v dubnu a následně začaly práce na liché koleji. „Nyní máme hotovou lichou kolej od začátku stavby v Koterově, kde trať směrem na Starý Plzenec přechází do jednokolejného uspořádání, až k rekonstruovanému mostu ve stanici Koterov. Do obvodu stanice Lobzy, kde je konec stavby, nám zbývá dobudovat přibližně 1300 metrů liché koleje,” popisuje aktuální stav projektu Jakub Vysoký.

Kvůli novému rozšíření obvodu stanice Koterov bylo nutné dobudovat zcela nový železniční spodek pro druhou kolej, protože úsek mezi stanicí Koterov – Starý Plzenec byl prozatím pouze jednokolejný. Aby bylo vůbec možné druhou kolej přidat, musel se rozšířit most a poměrně rozsáhlé zemní práce při rozšiřování náspů pod železničním tělesem. Ovšem trať mezi Koterovem a Lobzy byla již dvoukolejná. Proto bylo hlavní náplní projektu, v této části, především rekonstrukce trati, mostu ve stanici Koterov a k vybudování nové zastávky.

Původní stanice Plzeň-Koterov byla pro osobní dopravu zrušena a jako náhrada slouží Plzeň-Slovany, kde bylo na konci loňského roku dokončeno nástupiště u druhé traťové koleje včetně lávky přes kolejiště a bezbariérového přístupu za pomoci výtahu. Tím dojde k lepšímu navázání železniční dopravy na okružní trasy MHD v přilehlých zastávkách MHD Částkova a Sušická. Nová zastávka výrazně přispěje ke zvýšení obslužnosti v daném území, a to nejen díky možnosti přestupu vlak/MHD, ale i z hlediska docházkové vzdálenosti. Celý provoz z nádraží v Plzni až ke Starému Plzenci by měl být obnoven v červnu tohoto roku, pokračovat však budou ještě dokončovací práce. 

Tagy