EU version

Pozdě ale přece? Praha v kauze metra D přizvala na pomoc Transparency International

Pozdě ale přece? Praha v kauze metra D přizvala na pomoc Transparency International
foto: DPP / Public domain/Vizualizace metra D
01 / 11 / 2023

Praha chce prověřit nesrovnalosti v zakázce metra D. K jednání přizvala protikorupční organizaci.

Na jednání mezi pražskými zastupiteli, které proběhlo v minulém týdnu se strhla dramatická hádka ohledně tendru na výstavbu druhé etapy metra D. Opoziční hnutí ANO podalo návrh, aby zastupitelstvo oficiálně pozvalo Zdeňka Hřiba, náměstka pro dopravu a předsedu dozorčí rady pražského dopravního podniku, k prověření celého tendru ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

Zástupci protikorupční organizace Transparency International konstatovali, že je Zdeněk Hřib v této věci již kontaktoval. V listopadu proběhne schůzka mezi pražským magistrátem, dopravním podnikem a již zmíněným Transparency InternationalI k projednání celé situace.

Po této schůzce Transparency International usoudí, zda se do posuzování tendru zapojí. Ředitel české pobočky IT Ondřej Kopecký je toho názoru, že je již pozdě situaci řešit. „Přizvání po více než roce od vyhlášení soutěže, navíc v okamžiku, kdy na její průběh míří kritika ze všech stran, přichází trochu pozdě. Logičtější, efektivnější, a hlavně důvěryhodnější by bylo, kdyby toto pozvání přišlo na začátku přípravy celého procesu,“ řekl.

DPP / Public domain

Zfalšované dokumenty

Zakázku na výstavbu druhé části metra D mezi budoucími zastávkami Olbrachtova a Nové Dvory vyhrála společnost Subterra z koncernu Metrostav. Nabídla nejnižší cenu, necelých třiceti miliard korun. Právě cena hrála při rozhodování o vítězi velkou roli – čím nižší, tím lepší. Proti rozhodnutí DPP se začaly bouřit české i zahraniční společnosti, které v tendru neuspěly.

Subterra totiž měla falzifikovat údaje v životopisech svých manažerů a stavbyvedoucích. Upozornila na to společnost STRABAG, která napadla soutěž s tím, že Subterra v nabídce uvedla nepravdivé údaje o zkušenostech svých klíčových zaměstnanců. STRABAG pražskému dopravnímu podniku vyčítá, že neudělal dost pro to, aby tyto nesrovnalosti odhalil.

Sdružení Vinci uvedlo, že jeden z manažerů má smyšlené reference a že je nepravděpodobné, aby se člověk, který právě vystudoval vysokou školu podílel na stavbě tak velkého projektu. Sdružení o tom informovalo v rozsáhlém dokumentu, který byl poskytnut pro Seznam Zprávy.  „Navíc si lze těžko představit, že by Ing.K., jakožto úplně čerstvému absolventovi vysoké školy, bylo ihned po jeho nástupu svěřeno řízení tak významné stavby,“ poznamenalo sdruženi Vinci v dokumentu.

První úsek metra D, Pankrác – Olbrachtova, bude realizovat sdružení pěti mezinárodních společností. Mezi nimi jsou Subterra a.s, HOCHTIEF CZ a.s., HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Ed. Züblin AG a STRABAG a.s. Celková částka za výstavbu tohoto úseku činí necelých 14 miliard korun.

DPP / Public domain

Kudy metro povede?

Plán výstavby linky D byl zahájen už v devadesátých letech minulého století, ale kvůli nedostatečným finančním prostředkům a jiným obtížnostem byl projekt několikrát odložen. V posledních letech se projekt znovu rozjel a začal nabírat na rychlosti. Jak situace vypadá nyní?

Pražské metro D o délce 10,6 kilometrů bude zahrnovat celkem deset stanic. V centru bude začínat u stanice Náměstí Míru na trase A. Křížit trasu bude s metrem C ve stanici Pankrác odkud bude pokračovat až na jižní okraj města do Písnice. Dojde tedy ke spojení centra Prahy s jihozápadní částí města. Díky této nové lince se očekává zlepšení dostupnosti mnoha částí města a zároveň dojde k odlehčení přetížených tras stávajícího metra.

Dle náročnosti je výstavba pražského metra linky D rozdělena do čtyř etap. První etapa, která se stará o výstavbu prvního úseku Pankrác – Olbrachtova je tou nejnáročnější výstavbou, a proto se DPP rozhodlo touto výstavbou začít. Kromě stavebních prací se provádí také přípravné kroky pro provoz linky D. To zahrnuje různá testování, školení zaměstnanců a vybavování stanic. Všechny tyto kroky jsou důležité pro efektivní a bezpečný provoz nové linky D. Dokončení a zprovoznění všech úseků bude dle odhadů DPP někdy na podzim roku 2029.

Zdroj: DPP

Tagy