EU version

Seriál: Poplatky za železniční cestu - Česká republika. Jaká metodika je při výpočtu používána?

Seriál: Poplatky za železniční cestu -  Česká republika. Jaká metodika je při výpočtu používána?
foto: Archives/Railway
08 / 09 / 2021

V dnešní části seriálu o železničních poplatcích se podíváme na Českou republiku a její metodiku pro výpočet železničních poplatků.

Česká republika – Správa železnic, s.o.

V České republice je cena za užití dopravní cesty konstruována jako dvousložková s odděleným výpočtem pro vlastní jízdu vlaku a za použití přístupových komunikací pro cestující. Vzorec pro výpočet jízdy vlaku se skládá z několika složek. Základní cena za 1 km jízdy vlaku je stanovena na 21,50 Kč/vlkm. Ve vzorci je dále zohledněna délka jízdy vlaku (v km s přesností na 1 desetinné číslo). Dále se ve vzorci používá koeficient „K“ zohledňující kategorii tratě. Zařazení tratí do jednotlivých kategorií je výsledkem zhodnocení jejich současného technického stavu, vybavení technickým zařízením a zohlednění poptávky po přídělu kapacity na tratích sítě TEN-T a ostatních tratích. Kategorií tratí je celkem 5 a hodnota koeficientu se pohybuje v rozmezí od 0,71 do 1,15.

Další složkou výpočtu je tzv. produktový faktor P, který je rozdělen taktéž do 5 kategorií, a to podle toho, zda-li se jedná o osobní dopravu, nákladní dopravu nespecifickou, nákladní dopravu v rámci svozového a rozvozového systému jednotlivých vozových zásilek, kombinovaná nákladní doprava a nákladní doprava – nestandardní vlaky. Hodnoty faktoru P jsou v rozmezí 0,30 až 2,00, přičemž nejnižší je pro nákladní dopravu v systému vozových zásilek a nejvyšší pro poslední kategorii nákladní dopravy. První dvě vyjmenované kategorie mají hodnotu koeficientu 1,00. Vzorec výpočtu obsahuje ještě dva specifické faktory S1 a S2, kdy S1 představuje koeficient opotřebení trati v závislosti na celkové hmotnosti vlaku, kdy začíná na kategorii do 49 t s hodnotou 0,42 a končí kategorií nad 3000 t s hodnotou 8,35. Koeficient S2 rozlišuje, zda-li je hnací vozidlo vlaku vybaveno systémem zabezpečení ETCS Level 2 a vyšší. Pokud tuto podmínku vlak splňuje, hodnota koeficientu je 1,00, jinak 0,90.

Poslední část výpočtu poplatku za užití dráhy je cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy. Cena se vypočte podle kategorie stanic, rozdělených do 5 kategorií podle vybavenosti (11-15), kde výpočet je založen na koeficientu v rozmezí 0,04-0,09 za 1 zastavení násobeno hmotností vlaku (t). Pro každý vlak se takto vypočte poplatek za každé zastavení vlaku.

Z poplatku za užití dráhy je možné získat i cenové zvýhodnění díky bonusu za vozy modernizované za účelem snižování emisí hluku. Tento bonus se vypočte sazbou 0,10 Kč za nápravu a ujetý kilometr. 

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace