EU version

Podľa výsledkov auditu by ZSSK mohla ušetriť až 130 miliónov eur

Podľa výsledkov auditu by ZSSK mohla ušetriť až 130 miliónov eur
foto: Archív/Podľa výsledkov auditu by ZSSK mohla ušetriť až 130 miliónov eur
09 / 05 / 2023

Výsledky vládneho auditu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK), na ktorom sa spolupodieľal Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR, ukázali, že ZSSK by mohli ušetriť alebo efektívnejšie využiť až 130 miliónov eur. ZSSK závery auditu uvítala, avšak zdôraznila, že slovenská železničná doprava sa musí modernizovať v reáliách európskej infraštruktúry a jej odporúčaní.

Audit obsahoval niekoľko odporúčaní, ktoré by mohli zefektívniť železničnú dopravu. Ak by sa ZSSK dlhodobo riadila odporúčaniami auditu, efektívnosť využívania zdrojov by sa mohla navýšiť o 94 miliónov eur a príjmy z cestovného ruchu o ďalších 15 až 36 mil. eur. Generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň vidí vo výsledkoch auditu príležitosť na zvyšovanie konkurencieschopnosti, ktorá bude kľúčová najmä kvôli blížiacej sa povinnej liberalizácii železničnej dopravy po roku 2030. 

Najdôležitejším opatrením, ktoré musí ZSSK prijať je optimalizácia grafikonu a objednávky vlakov.  ZSSK by mala pridať vlaky na najfrekventovanejšie spoje a obmedziť ich tam, kde sa využívajú minimálne. S týmto nastavením by mohol v priebehu niekoľkých rokov stúpnuť počet spojov o 15 až 20 %. 

Ďalším riešením by bola úprava výšky cestovného a zavedenie automatizovaného predaja lístkov. Audit odporúča ponechať osobný predaj na približne štyridsiatich najdôležitejších staniciach a na ostatných zaviesť automaty a uľahčiť nákup lístkov priamo z vlaku. Zavedením týchto opatrení by ZSSK mohla ušetriť približne 13 miliónov eur ročne a ďalších 38 mil. eur z úspor a ostatných opatrení ako zefektívnenie údržby a obstarávania opráv.

Tagy