EU version

Pod pokličkou interoperability: VUZ snižuje ekologickou stopu pomocí elektronizace

Pod pokličkou interoperability: VUZ snižuje ekologickou stopu pomocí elektronizace
foto: ACRI / Public domain/VUZ
12 / 03 / 2024

Každý, kdo cestuje po železnici chce do cíle dorazit samozřejmě včas a především bezpečně. Za zdánlivě běžným cestováním vlakem se skrývá složitý svět, kde Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) působí jako klíčový hráč. Jeho role v posuzování interoperability železničního systému je nezastupitelná.

Posuzování interoperability železničního systému je zásadní pro provozování železniční dopravy v Evropské unii. Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) hraje v tomto procesu důležitou roli jako poskytovatel odborných služeb specializujících se na železniční vozidla a drážní dopravu. VUZ je známý především díky Zkušebnímu centru VUZ Velim, ale také jako důležitý hráč v posuzování interoperability železničního systému v EU.

Interoperabilita je klíčová pro zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu vlaků v celé EU. To zahrnuje harmonizaci pravidel provozu a řešení překážek jako jsou rozdílné rozchody kolejí a národní vlakové zabezpečovače. V Česku mají dnes „normální rozchod“ všechny nemuzeální veřejné železniční tratě s výjimkou Jindřichohradeckých místních drah a osoblažské dráhy, konstatuje magazín Železničář s tím, že kromě rozchodu kolejí jsou další překážkou rozdílné národní vlakové zabezpečovače, těch v zemích EU funguje více než 20, často vzájemně nekompatibilních.

Evropská komise z tohoto důvodu zavedla strategii nazvanou European Rail Traffic Management System (ERTMS), která má za cíl zavést jednotný vlakový zabezpečovač (ETCS) a síť GSM-R v zemích EU.

VUZ je autorizovanou osobou a oznámeným subjektem pro posuzování interoperability, což mu umožňuje provádět posouzení ve všech strukturálních subsystémech. To zahrnuje posuzování infrastruktury, jako jsou železniční stavby, a kolejových vozidel. Posouzení se provádí podle technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se týkají různých aspektů železničního systému. Jde o bezpečnost, přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a technické specifikace pro interoperabilitu subsystémů kolejových vozidel.

VUZ je také členem NB-Rail Association, mezinárodní neziskové organizace zaměřené na zlepšování ustanovení pro uplatňování evropských směrnic a technických specifikací. Díky aktivitám NB-Rail se snižují technické a ekonomické náklady spojené s interoperabilitou železničního systému.

Je potřeba připomenout, že v posledních letech VUZ provedl elektronizaci svých procesů a snížil svou ekologickou stopu. Díky těmto snahám a dodržování maximální kvality poskytuje VUZ svým zákazníkům spolehlivé a bezpečné služby v oblasti posuzování interoperability železničního systému.

Zdroj: redakce

Tagy