EU version

PKP PLK se na železničním fóru v Evropě zasazuje o odolnost železnic v krizi a při změně klimatu

PKP PLK se na železničním fóru v Evropě zasazuje o odolnost železnic v krizi a při změně klimatu
foto: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A/PKP PLK se na železničním fóru v Evropě zasazuje o odolnost železnic v krizi a při změně klimatu
26 / 05 / 2023

Společnost PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. se nedávno zúčastnila akce Rail Forum Europe v Evropském parlamentu v Bruselu, kde se diskutovalo o odolnosti železniční infrastruktury vůči krizím a změně klimatu.

Setkání, které pořádal poslanec Evropského parlamentu Bogdan Rzonczy a které společně zorganizovaly polské železniční zastoupení v Belgii a společnost PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., se konalo 24. května a zdůraznilo roli železnice jako strategického dopravního prostředku, zejména v době krize.

Náměstek ministra infrastruktury Andrzej Bittel ve svém projevu zdůraznil strategický význam železnic: "V krizových okamžicích se stávají v podstatě jediným spolehlivým dopravním prostředkem." Hlavní projev přednesl Ireneusz Merchel, předseda představenstva společnosti PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. Zaměřil se na odolnost železniční infrastruktury a dopady klimatických změn na polskou železniční síť. Zdůraznil rychlou reakci polského provozovatele infrastruktury na podporu Ukrajiny uprostřed konfliktu a uvedl rychlá opatření přijatá na posílení pohraniční infrastruktury, včetně oživení nefunkčních železničních tratí, za 37 milionů eur v roce 2022.

Na fóru byla rovněž zdůrazněna strategická role Polska v oblasti dopravních koridorů, přičemž se diskutovalo o rozvoji transevropské dopravní sítě, včetně možného rozšíření koridoru na Ukrajinu a do Moldavska a návrhu nového koridoru Baltské moře-Černé moře-Egejské moře. Předseda Merchel zdůraznil potřebu dostatečného financování, aby byl zajištěn růst železnice a plnění její úlohy. Účast společnosti PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na tomto jednání byla součástí jejích pokračujících mezinárodních aktivit zaměřených na rozvoj železnic.

Tagy