EU version

PKP Cargo zveřejnilo výsledky za první polovinu roku 2021

PKP Cargo zveřejnilo výsledky za první polovinu roku 2021
foto: PKP Cargo/PKP Cargo
26 / 08 / 2021

V první polovině roku 2021 vydělala skupina PKP CARGO přes 2 miliardy PLN v příjmech na základě smluv se zákazníky. EBITDA dosáhla 226,8 milionu PLN, zatímco ztráta z provozní činnosti činila 128,3 milionu PLN.

Situaci v první polovině roku 2021 u nejdůležitějších skupin přepravovaného zboží určovalo tržní prostředí. Velký význam měl mimo jiné nárůst výroby elektřiny v elektrárnách na bázi uhlí, pokles významu větrné a plynové energie, klesající podíl dovozu elektřiny a nárůst dodávek koksu v Polsku. Pokles stavební a montážní výroby (zejména na začátku roku) a menší rozsah investic měl také významný dopad na trh železniční nákladní dopravy. Důležitý byl také nárůst dopravy na Nové hedvábné stezce a zavádění pravidelných operátorských spojení.

V první polovině roku 2021 činily příjmy ze smluv se zákazníky skupiny PKP CARGO 2,046 miliardy PLN. Avšak jen ve druhém čtvrtletí roku 2021 vytvořila skupina PKP CARGO tržby ve výši 1,05 miliardy PLN (+13,0% r/r). Výši příjmů ve druhém čtvrtletí roku 2021 ovlivnilo mimo jiné postupné zlepšování ekonomické situace a zvyšování přepravních výkonů. Na druhé straně souběžný pokles sazeb za dopravu nebyl příznivý pro společnost PKP CARGO a další přepravce. Úroveň EBITDA ve druhém čtvrtletí 2021 byla ovlivněna snížením nákladů na zaměstnanecké položky v důsledku poklesu zaměstnanosti o 7 %. a snížení jednotkových cen za přepravu. V důsledku toho činil EBITDA ve druhém čtvrtletí 122,4 milionu PLN (+4, 9% r/r) a v celém prvním pololetí 226,8 milionu PLN. Ztráta z provozní činnosti činila 128,3 milionu PLN.

‚,Nárůst tržeb v první polovině roku nebyl přímo úměrný nárůstu přepravy a to je hlavní důvod, proč toto období uzavíráme se ztrátou. Cítili jsme tlak trhu na snížení cen. Doufáme, že se ve druhé polovině roku tato situace změní a sazby za přepravní služby se budou zvyšovat s trvale rostoucím trendem v dopravě‘‘, zdůrazňuje Czesław Warsewicz, prezident PKP CARGO S.A.

V první polovině roku 2021 zaznamenala skupina PKP CARGO zvýšené přepravy v následujících segmentech zboží: kamenivo a stavební materiály, kovy a rudy a intermodální doprava. Intermodální doprava nadále hraje v provozu společnosti stále důležitější roli. 

Tagy