EU version

PKP CARGO INTERNATIONAL: Představujeme nové vedení společnosti. Kdo jsou manažeři, kteří stojí v čele?

PKP CARGO INTERNATIONAL: Představujeme nové vedení společnosti. Kdo jsou manažeři, kteří stojí v čele?
foto: PKP CARGO INTERNATIONAL/PKP CARGO INTERNATIONAL
10 / 04 / 2024

V PKP CARGO INTERNATIONAL proběhly personální změny. RAILTARGET představuje nové vedení společnosti. Podívejte se na medailonky trojice manažerů, kteří stojí v čele této společnosti.

Povolební situace v Polsku si vyžádala personální změny v celé skupině PKP. O novém vedení PKP CARGO a PKP CARGO INTERNATIONAL jsme vás již informovali (čtěte zde a zde).

V čele PKP CARGO INTERNATIONAL, tedy jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb nákladní železniční dopravy stojí nově Zbigniew Prus, který byl jmenován do funkce předsedy představenstva.

Další novou tváří představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL je Jerzy Woszczyna. Třetím členem představenstva je Michal Kubíček, který zůstává v pozici místopředsedy představenstva.

Kdo je kdo?

Zbigniew Prus – předseda představenstva

Zbigniew Prus je zkušeným lídrem v oblasti železniční dopravy, který v současné době působí v rámci skupiny PKP CARGO i jako člen představenstva pro provoz ve společnosti PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. a předseda dozorčí rady společnosti AWT ROSCO a.s., člena skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL.

Má 32 let zkušeností v železničním sektoru, zejména ve státem vlastněných společnostech v rámci struktur PKP a prošel zde různými pracovními pozicemi.

Jeho profesní výzvy zahrnují klíčové pozice od provozu, jako je strojvedoucí trakčního vozidla, až po různé manažerské pozice v Provozních oblastech a centrále PKP CARGO S.A. nebo ve společnostech skupiny PKP CARGO.

Během svého profesního života si zvyšoval kvalifikaci a prohluboval znalosti v oblasti dopravy, absolvoval různé kurzy a získal v tomto oboru titul magistra inženýrství, přičemž získal komplexní znalosti především v oblasti provozu a údržby kolejových vozidel. Kromě toho si rozšířil obzory na Vysoké škole podnikání, kde získal titul Master of Business Administration.

Významně se podílel na vytvoření a restrukturalizaci společnosti PKP CARGO S.A. a na zavádění moderních, různorodých provozních programů, které optimalizují a zlepšují celý přepravní proces.

Michal Kubíček – místopředseda představenstva

Michal Kubíček působí ve společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL celou svou profesní kariéru od roku 2001. Začínal zde jako výpravčí na vlečkách OKV, později působil na přepravním oddělení a poté zastával pozici projektového manažera.

Od roku 2007 byl vedoucím Terminálu Paskov a od roku 2016 je ředitelem tohoto terminálu. Od března 2021 byl zároveň i ředitelem Provozní oblasti Vlečky a od srpna 2021 působí ve společnosti ve funkci provozního ředitele.

V září 2021 byl jmenován členem představenstva společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL. Minulý rok se stal místopředswdou představenstva této společnosti.

Vystudoval Vysokou školu Báňskou-Technickou univerzitu Ostrava, obor Doprava.

Jerzy Woszczyna – člen představenstva

Jerzy Woszczyna vystudoval ekonomii se zaměřením na oblast managementu a financí. V současné době je studentem Varšavské technické univerzity, Fakulty dopravní, kde se specializuje na oblast kybernetické bezpečnosti na železnici.

Jeho znalosti v oblasti finančního auditu a řízení potvrzuje kvalifikace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), která pokrývá celou škálu znalostí a dovedností požadovaných touto renomovanou organizací.

Jeho zkušenosti zahrnují práci podpůrného auditora při auditu finančních výkazů dvou společností. Praktické využití získaných znalostí potvrzuje jeho schopnosti v oblasti finanční analýzy a řízení společnosti. Kromě toho jeho zkušenosti zahrnují odpovědnost za marketingové řízení v obchodní společnosti. V rámci svých činností dokáže maximalizovat efektivitu využívání zdrojů a marketingových systémů s cílem plně optimalizovat hodnotu firmy. Důležitou součástí jeho profesního portfolia je efektivní kontrola realizace prodejních aktivit, která je vynikajícím podkladem pro operativní audity.

Souhrnně lze říci, že má kvalitní vzdělání potvrzené kvalifikací a rozsáhlými zkušenostmi v oblasti financí, managementu, marketingu a kybernetické bezpečnosti. Jeho dovednosti poskytují solidní základ pro úspěšné vedení nejrůznějších projektů v podnikatelském prostředí.

Před nástupem do skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL pracoval na manažerských pozicích v oblasti prodeje a marketingu ve společnostech Abbott Nutrition International, SymPhar Pharmaceuticals, Przedsiębiorstwo farmaceutyczne Jelfa S.A., Ipsen sp. z o.o. a Synoptis Pharma – Grupa Neuca. Později pracoval ve společnosti Senju Poland sp. z o.o. jako ředitel prodeje a marketingu a od roku 2022 působí ve skupině PKP CARGO, kde zastával pozici interního auditora ve společnosti PKP Cargotabor sp. z o.o.

Zdroj: PKP CARGO INT

 

Tagy