EU version

Peníze pro železnici? Evropská komise schválila Operační program Doprava 2021–2027

Peníze pro železnici? Evropská komise schválila Operační program Doprava 2021–2027
foto: rehva.eu/Evropská komise
14 / 07 / 2022

Evropská komise schválila 8. července Operační program Doprava 2021–2027 (OPD3) a Česká republika tak bude moci čerpat cca 4,9 miliard eur. Tyto prostředky budou použity zejména na rozvoj silniční a železniční infrastruktury.

Dlouholetý proces příprav a vyjednávání nese své ovoce. Evropská komise totiž 8. července schválila Operační program Doprava 2021–2027 (OPD3). V praxi to znamená, že Česká republika bude moci čerpat cca 4,9 miliardy eur a bude je moci použít na plnění cílů vytyčených OPD3. Peníze tak poputují především na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Dále i na podporu drážní dopravy ve městech nebo, a to je velmi důležité, infrastrukturu pro využívání alternativních zdrojů energie.

Pojďme si představit Operační program Doprava 2021–2027. Chronologicky navazuje na Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2), ze kterého si pak bere prověřené a funkční mechanismy a nadále s nimi pracuje. Leitmotivem těchto intervencí v dopravě je navýšit konkurenceschopnost České republiky skrze zlepšování její dostupnosti.

OPD3 vznikl spoluprací mezi, například, Správou železnic, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Fakultou dopravní ČVUT nebo Asociací krajů v rámci Platformy pro přípravu OP Doprava 2021–2027, která probíhala v roce 2019. Základním dokumentem je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. A byly stanoveny tři hlavní priority a čtvrtá vedlejší (zaměřená na technickou pomoc).

První priorita se zaměřuje na intervenci na železniční a silniční síti TEN-T a doplňují ji intervence v oblasti interoperability nebo inteligentních dopravních systémů. Druhá řeší intervence v rámci silničních sítí mimo TEN-T, tedy regionální a celostátní mobilitu v silniční dopravě. Třetí zase tramvajové a trolejbusové tratě, a hlavně infrastrukturu pro alternativní paliva.

A jak budou tyto priority financovány? Pro první a druhou prioritu to bude v rámci cíle politiky 3 (Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT), třetí pak v rámci cíle politiky 2 (Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence řízení rizik). Jako celek bude OPD3 financován z Fondu soudržnosti, vyjma druhé priority, která bude čerpat z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Uvidíme, nakolik se podaří cíl OPD3 – dostupná, efektivní a ekologická doprava – naplnit. Prim bude hrát práce na větší propojenosti nejen v rámci našeho státu, ale také se státy Evropské unie. Na první pohled se může zdát jako velmi ambiciózní, nicméně se správným hospodařením a kapitalizací na českém předsednictví Evropské unii bychom jich mohli dosáhnout.

 

 

Tagy