EU version

Ozdravný plán oslavuje úspech. ZSSK CARGO dosiahlo vysokého zisku. Pred vedením stoja nové výzvy

Ozdravný plán oslavuje úspech. ZSSK CARGO dosiahlo vysokého zisku. Pred vedením stoja nové výzvy
foto: redakcia/archív
03 / 03 / 2022

Predseda predstavenstva slovenského národného nákladného prepravcu ZSSK CARGO Roman Gono očakáva hospodársky výsledok 6,3 milióna eur. Pod tento výsledok sa podpísal predovšetkým Ozdravný plán a dosiahnutý objem prepráv vo výške viac ako 31 miliónov ton.

Očakávaný hospodársky výsledok uviedol vo vyjadrení pre média šéf štátneho prepravcu Roman Gono. Dodáva, že účtovná závierka za predchádzajúci rok 2021 ešte nebola overená audítorom, preto ide len o predbežný výsledok. Počas auditu však vedenie spoločnosti neočakáva významné zmeny.  Spoločnosť by sa tak po prvýkrát mohla prezentovať najvyšším ziskom za pätnásť rokov fungovania aj napriek neľahkej situácii.  

Situáciu na železnici bola v minulom roku bola komplikovaná predovšetkým kvôli dopadu pandémie COVID-19.  Jej dôsledkom čelí slovenský prepravca od marca roku 2020. Poklesy prepráv vznikli v dôsledku obmedzenia výroby niekoľkých významných zákazníkov a zníženia dopytu na trhu. Pokles prepravovaných objemov dosiahol na 250 tisíc ton tovaru. Situácia sa však začala v prvom štvrťroku 2021 zlepšovat. Pre ilustráciu v období január-máj 2020 bolo prepravených 10,4 milióna ton tovaru. V tomto roku bolo za rovnaké obdobie prepravených 12,9 milióna ton tovaru. 

Aby bol schopný týmto výzvam štátny prepravca čeliť, bol v rámci jeho fungovania aplikovaný Ozdravný plán pod taktovkou Romana Gona.   

K navýšeniu prepravovaného materiálu došlo v dôsledku oživenia trhu, ako aj vďaka širokému portfóliu ďalších obchodných aktivít ZSSK CARGO. Slovenskému nákladnému prepravcovi sa totiž podarilo získať napríklad prepravy automobilov od konkurenčných železničných prepravcov. Vytvorená bola tiež nová trasa uceleného vlaku pre transport hutníckeho materiálu do Nemecka a Francúzska alebo transporty oceľových brán do Poľska. ZSSK CARGO získalo aj ďalšie vnútroštátne a dovozové transporty pre slovenský drevospracujúci priemysel z cestnej dopravy, čo je v súlade s európskou myšlienkou GreenDeal. 

Súčasťou ozdravného plánu boli aj personálne zmeny, ktoré uviedol predseda predstavenstva ZSSK CARGO Roman Gono, ktorý ich odkomunikoval do spoločnosti a taktiež ich odkomunikoval na sociálnych sieťach. Veľmi dobrou správou je, že oproti pôvodnému plánu sa prepúšťalo omnoho menej ľudí, než bolo pôvodne plánované.  

Veľká časť personálnych zmien bola primárne spojená s efektivizáciou na administratívnych pozíciách. Cieľom bolo, aby bol dosiahnutý čo najmenší dopad na technické pozície v samotnej prevádzke.  

V rovnakej logike sa malo prepúšťanie v maximálnej miere vyhnúť regiónu východného Slovenska. K optimalizácii došlo aj  v rámci predsedníctva, počet jeho členov sa znížil z piatich na troch.  

K návratu do čiernych čísel dopomohlo okrem oživenia hutníckeho priemyslu alebo plnenia krokov Ozdravného plánu, rozpustenie rezervy, ktorú mala firma odloženú pre spor z roku 2009, kedy sa hovorilo o nedoplatku za nájomné v budove na Drieňovej v Bratislave. Obe strany sa mimosúdne dohodli a CARGO svoj dlho vyrovnalo. Dohody sú  dostupné v Centrálnom registri zmlúv.  

Súčasťou zmien bol aj prechod na nové technológie v rámci dcérskej spoločnosti BulkTransshipment Slovakia (BTS). ZSSK CARGO riešilo otázku efektivity vykládky tovaru a od marca plánuje realizovať kompletnú vykládku materiálu  za pomoci moderných technológií. Touto technológiou sú špecializované výklopníky, vďaka ktorým je možné náklad vyložiť nielen rýchlejšie, ale aj lacnejšie. Technológie výklopníkov tak pre areál v Čiernej nad Tisou znamenajú efektivizáciu vo všetkých ohľadoch. Doteraz CARGO používalo pre časť vykládky bagre a rýpadla. Tieto efektivizačnékroky si  získali plnú podporu napríklad 

K návratu do čiernych čísel dopomohlo okrem oživenia hutníckeho priemyslu alebo plnenia krokov Ozdravného plánu, rozpustenie rezervy, ktorú mala firma odloženú pre spor z roku 2009, kedy sa hovorilo o nedoplatku za nájomné v budove na Drieňovej v Bratislave. Obe strany sa mimosúdne dohodli a CARGO svoj dlho vyrovnalo. Dohody sú  dostupné v Centrálnom registri zmlúv.  

Súčasťou zmien bol aj prechod na nové technológie v rámci dcérskej spoločnosti BulkTransshipment Slovakia (BTS). ZSSK CARGO riešilo otázku efektivity vykládky tovaru a od marca plánuje realizovať kompletnú vykládku materiálu  za pomoci moderných technológií. Touto technológiou sú špecializované výklopníky, vďaka ktorým je možné náklad vyložiť nielen rýchlejšie, ale aj lacnejšie. Technológie výklopníkov tak pre areál v Čiernej nad Tisou znamenajú efektivizáciu vo všetkých ohľadoch. Doteraz CARGO používalo pre časť vykládky bagre a rýpadla. Tieto efektivizačné kroky si  získali plnú podporu napríklad

red vedením CARGA budú v roku dve nové dôležité výzvy. Jednou je veľmi aktuálna, a to vysporiadať sa s dopadom vojny na Ukrajine, pretože vojna sa vedie hneď v susednom štátne a je veľkým otáznikom, aký to bude mať vplyv na prepravu tovarov. Druhá výzva sa objavila už v minulom roku a týkala sa nárastov cien energií materiálov, čo je zásadné pre CARGO hlavne čo sa týka ceny za trakčnú elektrinu. Štátny nákladný prepravca by mal v tomto roku zaplatiť za trakčnú elektrinu až o 18 miliónov euro viac. A toto sú všetko nové veci, s ktorými sa pri formulovaní pôvodného Ozdravného plánu nemohlo počítať a teraz je, samozrejme, na vedení ako sa s touto výzvou vysporiada.  

 

 

Tagy