EU version

Železničná story: Nenabíjajme politickej kritike, poďme sa na veci pozerať triezvymi očami

Železničná story: Nenabíjajme politickej kritike, poďme sa na veci pozerať triezvymi očami
foto: Archiv/Železnice
26 / 05 / 2021

Na Slovensku momentálne prebieha schvaľovanie novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. Tá počíta s dofinancovaním ŽSR a ZSSK a úhradou straty za roky 2019 a 2020. Dotácia je určená hlavne na pokrytie strát v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19.

V celkovej sume sa jedná o 353 miliónov eur. V tejto súvislosti sa očakáva prijatie memoranda medzi rezortmi financií a dopravy a oboma spoločnosťami, ktorého cieľom bude stanoviť podmienky, za akých dôjde k realizácii ich dofinancovania. Novela zákona, ktorú už schválila vláda, je v parlamente, kde budú poslanci rozhodovať, či ju prerokujú v tzv. zrýchlenom režime.

V súvislosti s plánovaným navýšením rozpočtových výdajov na železnice sa v médiách vyskytli špekulácie a lacné útoky na margo efektivity fungovania železničných spoločností. Je zarážajúce, že niekto spochybňuje dotácie do tak potrebnej sféry s obrovským potenciálom, obzvlášť v dnešnej dobe, keď sa kladie neobvyklý dôraz na ekológiu a životné prostredie, aj v nadväznosti na Green Deal, ktorú vydala Európska únia a akceptovali všetky členské štáty.

Nehľadiac nato, že železnice na Slovensku sú dlhodobo podfinancované a pandémia ešte viac prehĺbila už aj tak zlú finančnú situáciu spoločností prevádzkujúcich nenahraditeľné dopravné služby obyvateľstvu. Naopak, železnice sú sektor, ktorému by sa mala venovať obzvlášť veľká pozornosť a mali by sme sa tak, ako v iných európskych krajinách zameriavať na rozvoj zelenej dopravy, vrátane investícií do nej. Ide predsa o akúsi spoločenskú dohodu, o dobro nás všetkých. Preto je aj úlohou štátu podieľať sa na zabezpečení fungovania a revitalizácii železničnej infraštruktúry.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ani Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nemajú vo svojich rozpočtoch na tento rok alokovanú takú výšku zdrojov, ktorá by pokryla ich plnohodnotné fungovanie bez zásahu do rušenia vlakov či zastavovania tratí. Keby sa v dnešnej dobe železničné spoločnosti zachovali tak, ako iný čisto komerčný subjekt, mohli by sme železnice s nadsázkou rovno vypnúť.

Tagy