EU version

Národní dopravce uzavřel s odbory smlouvu na rok 2024

Národní dopravce uzavřel s odbory smlouvu na rok 2024
foto: ČD / Public domain/Vlak Českých drah
08 / 12 / 2023

Podpis nové Podnikové kolektivní smlouvy zaručuje jisté výhody pro zaměstnance. Mohou počítat s vyššími platy.

„České dráhy stojí před obhajobou řady dopravních výkonů, u kterých mohou o vítězství naší nabídky rozhodovat koruny nebo desítky haléřů. Zároveň ale fungujeme na trhu práce, který generuje nedostatek uchazečů v pro nás stěžejních technických a provozních oborech, jako jsou strojvedoucí nebo lidé v údržbě vlaků, a proto je nezbytné zajistit našim zaměstnancům stabilní a spravedlivý příjem a další benefity. Tato dohoda je důležitým kompromisem mezi potřebou snížení nákladů a zajištěním kvalitních pracovních podmínek,“ komentuje výsledek kolektivního vyjednávání Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

„Letošní kolektivní vyjednávání bylo neobvykle náročné a bylo zejména o kvalifikacích. Museli jsme brát v úvahu navíc vývoj inflace, nově platnou legislativu i ekonomické možnosti naší firmy. Tato dohoda klade zvláštní důraz na podporu provozních a technických profesí, které jsou pro naši společnost klíčové. Chceme stabilitu pro tyto profese, bez kterých se rozvoj Českých drah a kvalitní zajištění našich služeb neobejde. Jako zástupkyně zaměstnavatele však vnímám, že garance sociálních jistot je velmi důležitá pro všechny naše zaměstnance a věřím, že uzavřená dohoda tyto garance dává všem našim kolegům bez ohledu na profesi, kterou v naší společnosti vykonávají,“ uvedla Blanka Havelková, členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele pro lidské zdroje.

Nová Podniková kolektivní smlouva vejde v platnost od 1. ledna 2024 a bude platná do 31. prosince 2024. Dnes podepsaná dohoda garantuje zaměstnancům zvýšení tarifních mezd o 2,3 % od 1. ledna 2024 a mimořádnou odměnu ve výši 12 000 Kč. Zachována zůstávají všechna další ustanovení a benefity pro zaměstnance, jako je například délka pracovní doby, dovolená, různé formy příspěvků včetně penzijního připojištění a další benefity.

 

Zdroj: tisková zpráva ČD

Tagy