EU version

Na ceste k lepšej železnici: Slovenské hnutie Na železnicu oslovuje politikov a bojuje za dopravné zmeny

Na ceste k lepšej železnici: Slovenské hnutie Na železnicu oslovuje politikov a bojuje za dopravné zmeny
foto: Pixabay/Na ceste k lepšej železnici: Slovenské hnutie Na železnicu oslovuje politikov a bojuje za dopravné zmeny
22 / 08 / 2023

Slovenské hnutie Na železnicu začalo aktívne oslovovať politikov s otázkami ohľadom ich zapojenia železnice do volebných a povolebných programov. Podľa svojich facebookových stránok aktívne oslovili všetky politické strany dotazníkom. Odpovede plánujú postupne zverejňovať.

Slovenské železničné hnutie Na železnicu sa rozhodlo kontaktovať všetky politické strany s otázkami ohľadom toho, akú úlohu hrajú železnice v ich volebných programoch. Hnutie založené Darinou Željazkovovou si kladie za cieľ upozorniť na súčasnú situáciu železníc na Slovensku. Snaží sa zlepšiť dopravnú situáciu, ktorá je podľa nich vo veľmi zanedbanom stave. Hlavným cieľom hnutia je predchádzať dopravným kolapsom tým, že sa zvýši podiel dopravy presunutej z ciest a diaľnic na železnice.

Na železnicu stanovilo celkom deväť cieľov, ktoré by chcelo dosiahnuť. Medzi ne patrí zvyšovanie investícií do dopravnej infraštruktúry, podpora jednotlivých nákladných prepráv, stabilné a predvídateľné ceny železničných trás a ďalšie. Konečným výsledkom by malo byť presunutie minimálne 30 % nákladnej dopravy na železnice. Ako problém spomínajú aj nedostatočný záujem politických subjektov o problémy dopravného sektora.

"Železnice na Slovensku, a doprava všeobecne, je dlhodobo zabúdaným sektorom. Počas tohtoročných volieb sa však táto téma stala aktuálnou. Nechceme však, aby to bolo zabudnuté. Rozhodli sme sa preto kontaktovať politické strany s otázkami, či majú v pláne venovať sa železnici vo svojich volebných programoch. Chceme dlhodobo udržateľnú podporu železníc na Slovensku," komentovala zakladateľka hnutia Darina Željazkovová exkluzívne pre Railtarget. "S radosťou môžeme povedať, že už máme niekoľko pozitívnych odpovedí. Akonáhle ich bude viac, začneme ich postupne zverejňovať," dodala.

Dotazník obsahuje osem otázok zameraných na oblasť dopravy, s dôrazom na železnice. Vďaka odpovediam sa čoskoro dozvieme, či strany plánujú naďalej zvyšovať alokované prostriedky pre železnice, či súhlasia s novým grafikonom a, či podporujú zvyšovanie podielu železničnej nákladnej dopravy. Ďalej dotazník zahŕňa otázky týkajúce sa stabilných a predvídateľných poplatkov za používanie železničných tratí, podpory jednotlivých vozňových zásielok (tzv. JVZ), a obnovy zastaraného vozového parku. Samozrejme nechýbajú ani otázky týkajúce sa kvality a bezpečnosti osobnej dopravy, transparentnosti a efektívnosti národných dopravcov.

Hnutie získava v poslednej dobe stále väčšiu obľubu. Ich expertné fórum priťahuje niekoľko zaujímavých osobností, vrátane odborníka na železničný sektor Miroslava Dzurindu, Františka Demka z OAVD, prezidenta Federácie strojvodcov Dušana Kašu, predsedu Odborového združenia železničiarov Františka Zaparanika, výkonného riaditeľa AROS Patrika Benku a ďalších. Okrem toho, hnutie spolupracuje s viacerými politikmi. Rozhovor poskytol napríklad Ladislav Matejka zo strany SaS, alebo dopravný expert strany KDH Igor Janckulík. Navyše, podpora hnutia na Facebooku neustále rastie. Najmä odpovede politikov na zaslaný dotazník predstavujú veľmi zaujímavú tému, a tak s napätím očakávame ich zverejnenie.

Tagy