EU version

Máte rádi železnice? Pojďte pracovat k největším železničním dopravcům!

Máte rádi železnice? Pojďte pracovat k největším železničním dopravcům!
foto: Archiv/Máte rádi železnice? Pojďte pracovat k největším železničním dopravcům!
12 / 12 / 2022

Železniční sektor je dlouhodobě poddimenzovaný z hlediska HR, odborníků na železnici je stále málo, a tak není divu, že nové zaměstnance hledají nejenom dopravci, ale i opravny nebo výrobci kolejových vozidel.

ČD CargoMETRANS například dloudoboě hledají nové strojvedoucí, jejichž nedostatek byl jedním z nejzásadnějších témat železniční dopravy v tomto roce. Právě nedostatek strojvedoucích a zároveň bezpečný provoz na české železnici je jednou z největších výzev pro všechny dopravce. Strojvedoucí tak mnohdy čekají zajímavé podmínky, například náborový příspěvek.
ČD Cargo v současné době poptává strojvedoucího s působištěm v Ústí nad Labem. Požadavky pro tuto konkrétní pozici jsou následovné:

 • Strojvedoucí musí být zdravotně způsobilý splňovat zdravotní způsobilost dle vyhlášky č.101/1995 Sb.), kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy a ustanovení Vyhlášky č. 79/2013 Sb., pro zaměstnance pracujícího v noci. Strojvedoucí může mít brýle, hraniční hodnoty posoudí oční lékař v rámci vstupní lékařské prohlídky absolvované po pohovoru bez Vaší finanční spoluúčasti v našem smluvním lékařském zařízení
 • Strojvedoucí musí být psychicky odolný vůči stresu a zátěži, což je v případě uchazečů bez licence zajištěno, bez Vaší finanční účasti, v rámci dopravně psychologického vyšetření podle ustanovení § 8 Vyhl. č.101/1995 Sb.
 • Uchazeč bez licence musí doložit výpisem z evidence rejstříku trestů spolehlivost k řízení vozidla (viz ustanovení § 46 Zákona o drahách); v případě nástupu do zaměstnání uhradíme správní poplatek za jeho vystavení. 

Není to však jediná pozice, ČD Cargo hledá také Svářeče v Jihlavě, Vozmistry v LovosicíchOpraváře kolejových vozidel v Brně a mnoho dalších. 

Nedostatek zaměstnanců trápí i železniční infrastrukturu - Správa železnic hledá nejvíce pracovních míst zejména v Praze a to například na pozicích ProjektanktaSíťového inženýra nebo IT Architekta
CZ loko nezůstává pozadu, na svém webu poptává pozice především v Jihlavě a v České Třebové - například Vedoucího skladů a logistiky v Jihlavě nebo Mistra v České Třebové

Nevyhnulo se to ani Českým drahám, které aktuálně vydaly výběrové řízení na 3 pozice - Ředitel(ka) Oblastního centra údržby Východ - na tuto pozici budete potřebovat:

 • VŠ vzdělání technického zaměření nebo SŠ.
 • Minimálně 10 let praxe v oblasti údržby a servisu kolejových vozidel.
 • Manažerské dovednosti (zkušenosti s vedením týmu min. 10 lidí, min. 5 let).
 • Znalost ekonomického a finančního řízení podniku.
 • Důvěryhodnost a bezúhonnost.
 • Komunikační a vyjednávací schopnosti.
 • Odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti.

 Ředitel(ka) Oblastního centra Střed - na tuto pozici budete potřebovat: 

 • VŠ vzdělání technického zaměření nebo SŠ.
 • Minimálně 10 let praxe v oblasti údržby a servisu kolejových vozidel.
 • Manažerské dovednosti (zkušenosti s vedením týmu min. 10 lidí, min. 5 let).
 • Znalost ekonomického a finančního řízení podniku.
 • Důvěryhodnost a bezúhonnost.
 • Komunikační a vyjednávací schopnosti.
 • Odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti

Člen(ka) představenstva Dílny pro opravy vozidel, a. s. - na tuto pozici budete potřebovat:

 • VŠ vzdělání nebo SŠ vzdělání s praxí minimálně 10 let.
 • Zkušenosti s vedením lidí (ve společnosti s minimálně 50 ti zaměstnanci) na úrovni nejvyššího managementu (nejméně 3 roky praxe v posledních 5 letech)
 • Znalost řízení a kontroly společnosti ve vztahu k zainteresovaným stranám (corporate governance) výhodou.
 • Zkušenosti s ekonomickým a finančním řízením podniku, nastavením a realizací strategie včetně řízení rizik.
 • Zkušenosti se zadáváním a realizací veřejných zakázek.
 • Znalost zákona o obchodních korporacích, souvisejících předpisů a dopravní legislativy.
 • Důvěryhodnost a bezúhonnost.
 • Schopnost vedení týmu zaměstnanců a podpory engagementu.
 • Komunikační a vyjednávací schopnosti.
 • Odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti.
 • Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.

Pozor, přihlášky do výborového řízení můžete zasílat do 15.12 2022.

Zaměstnanecký deficit je dlouhodobý problém v mnoha dopravních společnostech, jež se snaží vyřešit například náborovými programy pro studenty. Nedostatek zaměstnanců v železničním sektoru je jedno ze zásadních témat, neboť železnice je jediný způsob dopravy, který je podporovaný EU a je ekologický. Železnice je, nebo měla by být, perspektivou nás všech do budoucna.

Tagy