EU version

Liberty Ostrava: Rozuzlení plánů bojové strategie Liberty! Co se bude dál s ostravskou hutí?

Liberty Ostrava: Rozuzlení plánů bojové strategie Liberty! Co se bude dál s ostravskou hutí?
foto: Zdroj foto: FB LIBERTY Ostrava / Public Domain/Liberty Ostrava
21 / 03 / 2024

Pozornost upřena na Liberty Ostrava! Poodhalujeme tajemství plánů, které mohou změnit osud firmy. Jaké kroky a strategie podnik plánuje v boji o přežití?

Jak už jsme dříve informovali, Liberty Ostrava plánuje řadu kolektivních opatření, které by měly vylepšit krizovou situaci firmy. Například revizi obchodního plánu, úpravu platebních podmínek, vstup strategického partnera, prodej části zařízení, prodej nadbytečných pozemků a budov či úprava nevýhodných smluv. Nyní přinášíme o těchto opatřeních konkrétní informace.

Revidovaný obchodní plán Liberty předpokládal návrat k ziskovosti na základě opětovného spuštění svých zařízení, zejména vysoké pece č. 3 v lednu 2024, k čemuž ale doposud nedošlo. Nyní je to opět odsunuto minimálně o 6 měsíců.  Spuštění výroby mělo umožnit úplné splacení dluhu věřitelům bez potřeby proporcionálního snížení dluhů.

Liberty také předpokládala dohodu o úpravě platebních podmínek s konkrétními věřiteli tak, aby odložili splatnost svých pohledávek, a to o cca 6 měsíců, dokud by se provoz společnosti nezlepšil natolik, aby generoval dostatek příjmů pro splácení. Úhradu již splatných, ale doposud neuhrazených pohledávek, dosahujících až 4,2 miliardy korun, by Liberty splatila do dubna 2025. Plán byl deklarován tak, že k úhradám by docházelo proporčně k velikosti pohledávek se zohledněním jejich stáří. Dle Liberty by nebyly hrazeny úroky z prodlení a právní nárok na ně by zanikl.

Velmi zajímavou informací, která se v sanačním projektu objevila, je deklarovaný možný vstup strategického partnera. Podle Liberty bylo dne 15. listopadu 2023 uzavřeno memorandum o dalších krocích se strategickým investorem s cílem získat financování ve výrazném rozsahu (až 150 000 000 EUR, tj. cca 3,5 miliardy korun). Tyto prostředky mají být poskytnuty ve formě nákupů od společnosti a převodu pohledávek společnosti na strategického partnera (faktoring). Spolupráce odstartuje během několika měsíců, během kterých bude strategický partner využívat dostupnou výrobní kapacitu společnosti v závodě Vratimov. Kdo je tímto strategickým partnerem, nebylo doposud oznámeno.

Zastavíme-li se u prodeje části zařízení, tak 15. listopadu 2023 Liberty uzavřela memorandum o dalších krocích se strategickým partnerem. Předmětem byl prodej koksovny v lokalitě Vratimov. Liberty měla pracovat na zajištění závazné nabídky s uzavřením smlouvy do konce roku 2023. Zda k tomuto prodeji došlo, do současné chvíle nevíme. V případě neschválení preventivní restrukturalizace (a tedy pokud by Liberty skončila v insolvenci), by takovýto krok, pokud by byl realizován, mohl být nadto rozporován.

Společnost obdržela i nabídku na prodej nadbytečného pozemku a budov v oblastech Frýdek-Místek a Ostrava-Rudná. Uzavření kupních smluv bylo předvídáno na konec ledna 2024 a mělo přinést finanční prostředky ve výši 10 – 11 milionů eur, cca 250 milionů korun. Liberty také dále idenfitikovala další nepotřebný majetek (pozemky a další), který by bylo možné prodat, a to v celkové hodnotě cca 15 milionů eur, tj. 350 milionů eur. K prodeji by mělo dojít v řádu několika měsíců.

Dalším z korektivních opatření je i přepracování smluv s věřiteli na standardní obchodní podmínky. Toto opatření by podle Liberty mělo přinést až 117 milionů korun měsíčně. S ohledem na změny obchodních podmínek je v sanačním projektu adresně zmiňován balík smluv mezi Liberty a TAMEH Czech, což je největší věřitel Liberty s pohledávkou dosahující 2 miliard korun. 

V dalším díle našeho seriálu se už vrhneme konkrétně na restrukturalizační plán, který byl Krajskému soudu v Ostravě předložen dne 10. března 2024. Přineseme ale i postřehy ohledně případných odklonů od staršího sanačního projektu.

Tagy