EU version

Liberty Ostrava: Musí být obnovena výroba, bez dodávek energií to ale nejde!

Liberty Ostrava: Musí být obnovena výroba, bez dodávek energií to ale nejde!
foto: / Public Domain/Liberty Ostrava
22 / 03 / 2024

Ostravská huť hledá cesty k obnovení výroby, která je klíčová pro její solvenci. Jaká jsou možná řešení?

Restrukturalizační plán, který Liberty předložila Krajskému soudu v Ostravě dne 10.3.2024, navazuje na Sanační projekt z prosince 2023. Samo Liberty nicméně nyní připouští, že opatření navržená v Sanačním projektu byla závislá na jednáních s jejich největším věřitelem, společností TAMEH Czech, která ale nebyla doposud úspěšná. Samotný TAMEH se nyní nachází v úpadku, v Liberty Ostrava byla zastavena veškerá výroba a od prosince tak došlo k významnému nepříznivému posunu ve smyslu cash flow Liberty. Samo Liberty logicky uznává, že k uspokojení jeho věřitelů může dojít pouze tak, že bude obnovena výroba, což je ale bez dodávek energií zcela nemožné, přestože v minulém týdnu byla spuštěna koksovna.  

Principiálně má být ale restrukturalizace provedena pomocí stejných opatření, která již byla prezentována v sanačním plánu. Primární je samozřejmě zajištění pokračování, resp. obnovy integrované výroby (tj. hutní prvovýroby i druhovýroby) v rozsahu rentabilního sortimentu. Kromě nutnosti dodávek energií a zejména elektřiny, je ale třeba obnovit i dodávky dalších komodit, například stlačeného vzduchu a získat prostor pro překlenutí období výpadku a obnovování výroby úpravou platebních podmínek pohledávek jednotlivých věřitelů.

Co se týče dodávek elektřiny, Liberty Ostrava už připouští alternativu, že k dohodě se stávajícím dodavatelem prostě nedojde. Zásadním dělícím datem, po kterém by došlo k realizace jiné varianty je přitom 30.4.2024. Do tohoto data tedy Liberty povede jednání s TAMEH a pokud by jednání nedopadla, bylo by přikročeno k druhé variantě, kterou je stavba vlastní výrobny elektrické energie. K tomuto plánu se vyjádříme v některém z našich dalších článků.

Jedním z kroků Liberty i vyloučení společnosti TAMEH z okruhu dotčených stran, s čímž dle sdělení Liberty měla vyslovit před předložením Restrukturalizačního plánu souhlas většina ostatních věřitelů. Narovnání vztahů mezi Liberty a TAMEH by tak nebylo předmětem restrukturalizačního plánu, ale bylo by věcí individuálního vyjednávání, resp. soudního řízení, které bylo z iniciativy TAMEH již zahájeno. V tomto řízení bude mimo jiné posuzována i otázka platnosti uzavřených smluv, a tedy i existence pohledávek Liberty či jejich výše. O vyloučení TAMEH budou hlasovat všichni věřitelé nejpozději 15.4.2024.

Všichni ostatní věřitelé jsou ale restrukturalizačním plánem už dotčeni, a to podstatně, neboť součástí restrukturalizačního plánu je i restrukturalizace pohledávek věřitelů prodloužením jejich splatnosti. Liberty by chtěla dosáhnout dohody o odložení svých závazků z obchodního styku, aby mohla tyto závazky splnit ve 12 měsíčních splátkách. Plánuje se 100% uspokojení výše všech pohledávek, tedy situace příznivější, než kdyby Liberty spadla do insolvence.

Sanační projekt toto rovněž zmiňoval s tím, že první splátky byly plánovány od dubna 2024, kdy se předpokládalo zlepšení finanční situace společnosti. K prvním výplatám nicméně evidentně dojde později, neboť Liberty se stojící výrobou nemá finanční přicházející finanční prostředky. Přesto Libertyv  restrukturalizačním plánu zdůrazňuje, že zůstává solventní a schopná splnit své závazky.

Co je ale důležité je to, že v rámci preventivní restrukturalizace se nepředpokládá snížení hodnoty pohledávek. Ty by měly být vyplaceny věřitelům v plné výši, avšak později, než bylo původně dohodnuto či očekáváno.

Účinnost restrukturalizačního plánu, se kterým zřejmě budou věřitelé ve většině souhlasit, by měl nastat kolem konce dubna či v průběhu května 2024. Většina pohledávek by pak měla být uhrazena do roku 2026. Připomínáme, že restrukturalizační plán bude přijat, jestliže bude přijat všemi skupinami věřitelů, a to nejméně tříčtvrtinovou (75 %) většinou. Liberty deklaruje, že je v průběžném kontaktu se svými věřiteli, informuje je o situaci a snaží se získat podporu pro restrukturalizaci.

Zdroj: Liberty Ostrava, Redakce RT

Tagy