EU version

Liberty je v pěkné kaši. Dluží přes dvě miliardy a počet věřitelů přesahuje tisícovku!

Liberty je v pěkné kaši. Dluží přes dvě miliardy a počet věřitelů přesahuje tisícovku!
foto: Public Domain /Liberty Ostrava
20 / 03 / 2024

Redakce RAILTARGET má exkluzivně k dispozici návrh restrukturalizačního plánu Liberty Ostrava. Komu a kolik huť dluží? Přečtěte si další zákulisní informace.

  Co nás předně zarazilo je množství věřitelů, kteří mají pohledávky za Liberty. Už jen to ukazuje, jak je řízení náročné a že situace v huti je opravdu vážná. Jde o 1064 věřitelů, kteří mají pohledávky v nejrůznějších částkách, od 340 milionů až po 130 korun. U dvou věřitelô dokonce přesahují 100 milionů korun – konkrétně společnosti Danieli & C. Officine Meccaniche ve výši 340 550 681 korun a LENTIMEX ve výši 165 051 700 korun. Dalších 33 věřitelů eviduje pohledávky nad 10 milionů korun. Celkově uvedené pohledávky dosahují 2 301 419 653 korun, přičemž v seznamu běžných věřitelů není uvedena společnost TAMEH Czech, kterou by Liberty chtělo vyřadit. Neuhrazené pohledávky Liberty tak přesahují 4,3 miliary korun.

Na druhé straně jsou ale vidět i půjčky, které Liberty poskytla v rámci své skupiny. Společnosti Liberty Finance Management byla poskytnuta půjčka ve výši 6,2 miliardy korun. Další společnosti pak dalších cca 2 miliardy korun. Jenom půjčky z Liberty Ostrava v rámci holdingu dosahují 8,2 miliardy korun. A to docházelo i k výplatám zisku.

Předložení restrukturalizačního plánu ale předcházelo sanačního projektu, který Liberty předložila už 19. prosince 2023. Proto než budeme komentovat samotný restrukturalizační plán, podíváme se nyní na sanační projekt, který sám o sobě obsahuje řadu zajímavých informací.  

Podle Liberty se dostala do problémů v souvislosti s problémy globálního trhu s ocelí, nicméně očekávala, že i přes stále trvající problémy tohoto sektoru se jí podaří zlepšit svou obchodní pozici od roku 2024, a to zejména po znovuspuštění jedné vysoké pece ve vratimovském závodě v lednu. Jak již víme, vysoké pece i nyní v březnu nadále stojí a zaměstnanci ještě do práce nenastoupili, a to o čem se nemluví, je špatně nastavená energetická strategie.

Podle Liberty už byla před předložením sanačního projektu realizována řada úsporných opatření. Dne 26. července 2022 byla uzavřena vysoká pec č. 2 kvůli nedostatku poptávky na trhu za účelem snížení nákladů provozu a zabránění dalším ztrátám.

Dne 19. září 2023 Liberty dále zastavila provoz koksárenské baterie č. 11, přičemž tato koksovna měla být zastaralá a neefektivní. Všichni zaměstnanci zasažení zastavením provozu baterie dostali nabídku pracovních pozic v jiných provozních jednotkách podniku.

Od 24. října 2023 byla dočasně pozastavena vysoká pec č. 3, přičemž tato pec je tou, která měla být v lednu znovu spuštěna.

Liberty dále měla ukončit výrobu ztrátových produktů, jako jsou drátěné výrobky. Proto byl dočasně zastaven provoz válcovny drátů. Zaměstnancům, kterých se dotklo toto zrušení výroby, měla být nabídnuta školení v jiných útvarech společnosti.

„V současnosti se LIBERTY Ostrava zaměřuje na ziskové výrobky, včetně trubek, závitových tyčí, důlních a tunelových výztuží a bezpečnostních silničních bariér, které jsou v současné době typickými výrobky společnosti. To umožní následnému válcovacímu zařízení pracovat s vyšší kapacitou a ziskovostí. Liberty Ostrava postupně přijímá objednávky, přičemž se upřednostňují produkty s vysokou přidanou hodnotou s vysokou marží. Současné objednávky zahrnují cca 52 kilotun v hodnotě 51 000 000 EUR. Perspektivně očekáváme objednávku kolem 40 kilotun v hodnotě kolem 29 000 000 EUR. Naši dlouhodobí zákazníci nám na zálohách zaplatili 3 200 000 EUR s termínem dodávky v následujících týdnech,“ uvádí se v sanačním projektu.  

Liberty rovněž deklarovalo, že si pro zlepšení situace podniku najalo mezinárodní tým expertů na ocelářský průmysl, který by měl provést komplexní revizi obchodní strategie společnosti.

Liberty nechala ocenit současnou hodnotu celého závodu externími odborníky, kteří hodnotu společnosti stanovili na 87 milionů eur (cca 2 miliardy korun). Tato hodnota byla stanovena výnosovou metodou a nezohledňuje ocenění movitého a nemovitého majetku.

Mezi zamýšlenými korektivními opatřeními, které by měli vylepšit krizovou situaci firmy, Liberty v sanačním projektu mimo jiné uvádí revizi obchodního plánu, úpravu platebních podmínek (až do roku 2026), vstup strategického partnera, prodej části zařízení, prodej nadbytečných pozemků a budov či úprava nevýhodných smluv. V dalším článku přineseme podrobnější informace k těmto opatřením.

Zdroj: Redakce RAILTARGER, Liberty Ostrava

Tagy