EU version

Kontroverzní DAC je politické téma. Rozhodovat bude nový Europarlament

Kontroverzní DAC je politické téma. Rozhodovat bude nový Europarlament
foto: DAC4EU/Kontroverzní DAC je politické téma. Rozhodovat bude nový Europarlament
16 / 08 / 2023

V uplynulých letech dospěl European DAC Delivery Program organizace Europe´s Rail k technickému řešení spřáhla. Rozhodnutí pokračovat ve vývoji DAC typu Scharfenberg resp. Latsch se soustředilo na testování v různých provozech, v nejrůznějších klimatických podmínkách a simulovaných provozních situacích. Zatím se však netestovalo v reálném železničním provozu.

V průběhu tohoto testování došlo k vysokému očekávání, že se vývoj blíží k cíli. Začalo se tak přemýšlet nad způsoby, jak zajistit přechod od klasického spřáhla k DAC. Vznikly rozsáhlé pokusy projekt akcelerovat tím, že je sám o sobě ekonomickým přínosem i pro jednotlivé dopravce, je součástí či nezbytností Green Dealu a že se stane velkým přínosem pro efektivní, plně kapacity využívající a konkurenceschopnou železnici.

Snahy o politickou akceleraci projektu vyvolaly odpor zejména u dopravců ve střední a východní Evropě. Nejvíce kritizovanou byla metoda totálního a povinného zavedení DAC ve velice krátkém termínu – tzv. „big bang“. Ukázalo se také, že přínosy DAC na podnikové úrovni, například u dopravců či v logistice, nejsou podložené. Diskuse, kterou otevřely v loňském roce dopravci ze střední a východní Evropy, přinesla několik významných úspěchů: projektové týmy Europe´s Rail upustily od zavedení metodou big-bang, projekt se odsunul v čase o několik let a významně se zlepšila vzájemná komunikace všech železničních aktérů – tedy nejen výrobců DAC, zainteresovaných podniků a velkých přepravců.

Aktuálně se přepracovávají analýzy přínosů a nákladů pro jednotlivé podniky a státy a co je nejdůležitější, otevřela se diskuse o všech finančních aspektech zavedení DAC. Postupně se prosadil názor, že DAC a jeho zavádění není možné financovat stejně jako jiné inovativní investice přímo v železničních dopravních firmách. Nakonec i vedení nejvýznamnějších západoevropských železničních dopravců se přiklonilo k tomuto názoru. K úspěchu České republiky a Hospodářské komory ČR patří i prosazení podmínky testovat DAC dostatečně dlouho v reálném železničním provozu a předem jasně stanovit, jaké železniční vozy budou retrofituschopné a které naopak bude nutné vyřadit. O programovém rámci se nyní tak začalo hovořit více, ačkoliv dosud panovalo přesvědčení, že postačí dokončit testování prototypu a pak ihned přejít k tvorbě norem TSI.

Nečekat na DAC, až bude jako prototyp otestován, podpořily i významné evropské logistické firmy, které si od zavedení DAC slibují nejrůznější přínosy v efektivitě a optimalizaci logistických operací. Začaly se výrazně zajímat o to, jak bude moci být s DAC řízen reálný provoz na vlakových seřadištích a vlečkách. Na druhé straně také průmysl otevřel debatu o dalším možném digitalizačním využití DAC pro efektivitu železniční nákladní dopravy. Jako vysoce problematická se ukazuje tvorba digitálních komponentů spřáhla a jejich integrace do nákladních vozů. Práce pokračují velmi zvolna a objevuje se řada dosud netušených problémů.

To vše přispělo k posunu v čase, který má také svůj politický rozměr: za rok se bude po volbách do Evropského parlamentu konstituovat nová Evropská komise a od roku 2025 nemá Europe´s  Rail jako nositel projektu zajištěné žádné financování pro finalizaci vývoje DAC. Někteří velcí evropští dopravci proto iniciovali společný dopis, v němž žádají ještě úřadující Evropskou komisi, aby se začala financováním zavádění spřáhla zabývat ještě před skončením svého mandátu. Dopravci také navrhují, aby se jako společný evropský projekt DAC financoval z jednoho centrálního zdroje. Tím by se předešlo různým prioritám v různých státech a naprosto rozdílným možnostem a schopnostem spolufinancovat projekt z národních zdrojů.

Všeobecně se v Bruselu odhaduje, že dosluhující Evropská komise toto rozhodnutí již neučiní.  Důvodem by měl být objem prostředků na DAC pro celou Evropu a asociované státy, navrhované finanční schéma, které je mimo stávající podpůrné programy EU a také čas, který překračuje mandát Evropské komise.  Lze naopak předpokládat, že bude pokračovat evropské spolufinancování vývoje a zahájení testování spřáhla v reálném provozu, které by mohlo podle optimistických odhadů začít v roce 2025. Jens Engelmann, spoluvedoucí programu DAC Delivery Programm, v rozhovoru pro redakci RAILTARGET řekl, že nemá cenu testovat v této době ještě nehotový produkt. Úskalí, které představuje elektrická a digitální část DAC se ukazuje jako rozhodující. Rozvinul také zajímavou úvahu, že by DAC byl zaveden nejprve jen pro část železniční sítě, na koridorech a síti TEN-T.

DAC se tedy nevyhne politickému rozhodnutí, na které je nyní z těchto důvodů brzy. Diskuse mezi členskými státy a Evropskou komisí začne, jakmile příští rok Evropskou komisi potvrdí nový Evropský parlament. Z dosavadních dílčích úspěchů českých dopravců je zřejmé, že je nutné být u tématu a nestát stranou. 

Zdroj informací: Redakce

Tagy