EU version

Konferencia ZVKV priniesla mnoho pozitívnych ale aj negatívnych poznatkov zo sveta železníc

Konferencia ZVKV priniesla mnoho pozitívnych ale aj negatívnych poznatkov zo sveta železníc
foto: Archiv/Konferencia ZVKV priniesla mnoho pozitívnych ale aj negatívnych poznatkov zo sveta železníc
18 / 04 / 2023

Vo štvrtok 13.4.2023 sa na zámku vo Vígľaši konala konferencia Združenia vlastníkov koľajových vozidiel. Konferenciu zahájila prezidentka ZVKV Katarína Magdechová.

Na celodennej konferencii vystúpilo viacero rečníkov zo Slovenska, Čiech, ale aj z Talianska. Prednášajúci pochádzali zo súkromného ale aj verejného sektora. Hlavnými témami prednášok boli legislatívne zmeny v železničnom sektore, najmodernejšie železničné vozidlá ale aj trendy na trhu práce v železničnej doprave. Aktuálnou a diskutovanou témou boli aj zmeny kritérií pre povolanie rušňovodiča. Veľkou zmenou prešiel aj register železničných vozdiel, keďže Slovensko v minulom roku prešlo z Národného registra vozidiel (NVR) na Eurósky register vozdiel (EVR). Všetky údaje z NVR boli automaticky presunuté do EVR. Okrem pozitívnych zmien odzneli aj nepriaznivé poznatky o klesajúcom záujme mladých ľudí pracovať v železničnej doprave, ale zároveň boli predostrené návrhy, ako mladých ľudí motivovať, aby išli pracovať do železničného sektora. Medzi rečníkmi konferencie boli napríklad Mário Kováč z Ministerstva dopravy SR, Drahoslav Vyšný z Dopravného úradu, Ivana Pilková z RailJOB alebo predstavitelia z českého Drážního úřadu Rostislav Kolmačka a Karel Tácha.  

Tagy