EU version

Kolokvium o budoucnosti železničního průmyslu: Může Česká republika konkurovat asijským průmyslovým velmocem?

Kolokvium o budoucnosti železničního průmyslu: Může Česká republika konkurovat asijským průmyslovým velmocem?
foto: RAILTARGET/Kolokvium o budoucnosti železničního průmyslu: Může Česká republika konkurovat asijským průmyslovým velmocem?
17 / 05 / 2023

Ve čtvrtek 11. května se konalo kolokvium o budoucnosti železničního průmyslu, na kterém vystoupili odborníci z oblasti železničního průmyslu a dopravy. Diskuse se zúčastnili Ondřej Lochman, předseda podvýboru pro dopravu, ministr dopravy Martin Kupka, Jiří Kozák, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky, Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic, Martin Kraus, místopředseda představenstva Českých drah a Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu. Hlavními tématy diskuse byla konkurenceschopnost českého železničního průmyslu, technologický pokrok, nedostatek kvalifikovaného personálu a čínská expanze na český trh.

Jako první vystoupil ministr dopravy Martin Kupka, který nejprve odpověděl na otázku, zda může česká železnice konkurovat té zahraniční, především asijské. Kupka vyzdvihl vysokou poptávku po produktech českého železničního průmyslu. Podle svých slov proto očekává rozvoj českého trhu a expanzi železnice z hlediska infrastruktury, a to zejména pokud jde o vysokorychlostní tratě. Co však rozvoj ohrožuje, je podle ministra nedostatek kvalifikovaného personálu.

Martin Kraus, místopředseda představenstva Českých drah, uvedl, že český železniční průmysl bude na mezinárodním trhu úspěšný, pokud bude vyvíjet zajímavé a konkurenceschopné produkty. Stejně jako ministr poukázal na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Upozornil, že tento problém by se měl řešit především ve vzdělávacím systému, protože samotný dovoz pracovních sil není dlouhodobým řešením.

Hlavním problémem, se kterým se v současné době česká železnice potýká, jsou zpožděné dodávky. Jiří Svoboda na otázku řešení tohoto problému odpověděl, že některým odvětvím chybí konkurenceschopnost, například v oblasti služeb. Kvůli pomalým opravám se české železnice v současnosti potýkají s největšími odstávkami.

Čína je považována za velkou konkurenční hrozbu nejen pro český, ale obecně pro evropský železniční trh. Ministr argumentoval tím, že není třeba se čínské hrozby na českém trhu obávat, neboť v současné době na českých tratích žádné čínské vlaky nejezdí. Aby se český průmysl čínské hrozby nebál, je třeba rozvíjet nejmodernější technologie a přejít na elektrifikaci tratí. Jeho slova potvrdili Ondřej Lochman a Jiří Kozák, který zároveň dodal, že úspěch Číny vidí především v nižších cenách, za které nabízí své výrobky. Český železniční průmysl musí do svého výrobního portfolia zahrnout také servis a zapojit do výrobního procesu místní firmy a vyškolit si zde personál.

Na otázku, zda si dokáže představit, že by České dráhy nakupovaly čínské vlaky, Martin Kraus odpověděl, že je to možné, pokud je nákup v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. K tématu elektrifikace Jiří Kolář podotkl, že elektrifikace železnic je klíčová, ale stále neexistují jednotné plány, na kterých úsecích elektrické sítě nasadit.

Tagy