EU version

Je projekt stanice Filiálka na Trnavskom mýte ešte vôbec reálny?

Je projekt stanice Filiálka na Trnavskom mýte ešte vôbec reálny?
foto: Egoé plus/Je projekt stanice Filiálka na Trnavskom mýte ešte vôbec reálny?
23 / 03 / 2023

Budúca hlavná železničná stanica v Bratislave by mala byť zelenšia, udržateľnejšia a s čo najkratšími prestupovými a dochádzkovými vzdialenosťami. Vyplýva to z dokumentu mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý slúži ako zadanie pre urbanisticko-ekonomicko-dopravnú štúdiu. Pred vyhlásením súťaže na štúdiu aktuálne inštitút realizuje prípravné trhové konzultácie. Projektant a poradca ministra dopravy, Ján Kušnír, vysvetlil, ako je to s projektom stanice Filiálky na Trnavskom mýte a či je ešte vôbec reálny.

Bratislava-Nové mesto má perspektívu stať sa centrálnou stanicou mesta v súvislosti s vysokorýchlostnou traťou, ktorá by mohla viesť tunelom pod Kolibou na Záhorie a prepojením cez letisko na východ. Je tam šanca na rozvoj a aj dopravné využitie brownfieldu severovýchodne od stanice. Vyžadovalo by to väčšie investície do koľajovej a cestnej dopravy mesta. Filiálka a jej prípadné podzemné pokračovanie do Petržalky by mohli zase slúžiť prímestskej doprave.

Pri diskusiách o budúcnosti dopravy v Bratislave mnohokrát zaznieva z úst politikov, že riešením je vybudovanie novej hlavnej, prípadne druhej hlavnej železničnej stanice. Väčšinou ju umiestňujú na Filiálku, kde až doteraz prežila nevyužívaná železničná trať a stará stanica. Robia tak aj napriek tomu, že odborníci na dopravu dlhodobo upozorňujú, že to je nezmysel.

Z minuloročnej analýzy ÚHP jasne vyplýva, že Filiálka nie je žiadnym zázračným riešením pre železničnú dopravu v Bratislave. Výstavba hlavovej stanice je skutočne prežitok, ktorý sa už nikde vo vyspelej Európe nerealizuje. Preto sa dnes treba sústrediť skôr na skvalitňovanie Hlavnej stanice, ktorá pri vhodnej prestavbe dokáže plniť úlohy, kladené na moderný a kapacitný uzol železničnej dopravy v metropole veľkosti Bratislavy a jej zázemia.

Samotní ľudia situáciu nekomentujú príliš vábne. „Kecať to im ide. Veď ŽSR nemá peniaze ani na opravy. Vyše dvoch  rokov sa chodilo 10-kilometrovou rýchlosťou pre hnilé výhybky. A vidieť Vajnory to je ešte len zážitok,“ skonštatoval pán Jaroslav Vachuda.

Projektant a poradca ministra dopravy, Ján Kušnír, vysvetlil, ako je to s projektom stanice Filiálky na Trnavskom mýte a či je ešte vôbec reálny.

Vysvetlil, že hranica jednej koľaje nedovoľuje Slovensku premýšľať nad zvýšeným počtom spojom. Variantou by bola rekonštrukcia druhej koľaje.

„Máme naznačenú druhú koľaj na smere Nové mesto. Po Račianskej dne spremáva električková doprava a tu by sa dal doplniť dopravný uzol. V blízkosti sú totiž aj študentské budovy a vznikajú nové projekt, výstavba polyfunkčných budov,“ dodal.

Pribrali do riešenia aj hlavú stanicu, podľa neho to bez nej nejde. „Chceme novo posúdiť podzemné zariadenie. Spolu s mestom uvažujeme nad tým, aby sa to posunulo až na hlavnú stanicu,“ dodal. Uvažujú nad súkromno-verejným partnerstvom ohľadom filiálky. Chcú moderné polyfunkčné centrum na štýl viedenskej stanice.

Do mesiaca začnú riešiť štúdiu, zhotoviteľ má cca rok na vypracovanie posudku. „S mestom máme plán, aké budú nasledujúce kroky. Závery štúdie sa prenesú do urbanisticko-ekonomickej štúdie,“ dodal.

Následne možno využijú PPP projekt, alebo vyhodnotenie, či je podzemná konštrukcia cenovo reálna.

„Ak sa podarí, že by podzemie vyšlo, bude sa musieť robiť veľká súťaž. Potom ďalšie kroky. Je to dlhý proces. Veríme, že mesto to možno prevezme, keď budeme mať predčasné voľby. Je to však výzva aj pre ďalšie vedenie. Chcem veriť, že sa niečo na tej filiálke postaví,“ dodal.

Stanica sa podľa neho nevyužíva preto, lebo by to bolo treba napríklad vyčistiť a urobiť pár úprav. „Povrchy sú hrubé a zarastené. Možno by bolo treba nové asfalty, betóny. Roky tam nič nejazdí. Je dobrá otázka, prečo sme to pustili do takého stavu, v akom to je,“ povedal.

Viac sa dozviete vo videu.

ZDROJ: redakcia, startitu.sk, yimba.sk, FB

Tagy