EU version

Jakým způsobem se vypočítává zpoplatnění přístupu na železniční dopravní cestu ve střední Evropě? Udělali jsme pro Vás srovnání v 5 státech.

Jakým způsobem se vypočítává zpoplatnění přístupu na železniční dopravní cestu ve střední Evropě? Udělali jsme pro Vás srovnání v 5 státech.
foto: Archiv/Železnice
05 / 09 / 2021

Každý vlak jedoucí po železniční síti podléhá zpoplatnění za přístup na železniční dopravní cestu. Je takový výpočet jednoduchý, nebo složitý? A je způsob výpočtu ve všech státech stejný? V našem srovnání jsme se zaměřili na střední Evropu, konkrétně na těchto 5 států: Německo, Rakousko, Česká republika, Polsko a Slovensko. Všechny tyto země se nacházejí v Evropské unii, ale i přesto je systém zpoplatnění za přístup na železniční dopravní cestu v každém státě odlišný. O poplatcích za dopravní cestu jsme pro Vás připravili seriál. V dnešním díle se zaměříme na Německo.

Německo – DB Netz AG

Poplatek za přístup k dráze v Německu se skládá ze 3 složek. První část výpočtu jsou přímé náklady vypočtené z trasy vlaku. Druhá část výpočtu se odvíjí od odlišností jednotlivých druhů přeprav a cílového tržního segmentu. Třetí variabilní složkou jsou dodatečné poplatky a slevy. Základní členění kategorie vlaků je na nákladní a osobní dopravu, která se dále člení na lokální (regionální) a dálkovou.

Sazby za dálkové osobní vlaky se odvíjejí od jednotlivých kategorií vlaků podle tržního segmentu, do kterého spadají. Např. vlaky spojující metropolitní města (definováno denním obratem od 50.000 cestujících), běžné vlaky, noční vlaky, ale i lokomotivní, prázdné jízdy a také charterové a nostalgické mimořádné jízdy. Sazby se pohybují v rozmezí od 2.68 EUR/vlkm do 12.44 EUR/vlkm. Speciální sazba se týká vlaků s příponou „Express“, která je stanovena na 2 Euro za vlkm. Vlaky „Express“ mají nárok na speciální servis v případě poruch a výluk na trati, zpravidla mají před ostatními kategoriemi vlaků přednost.

Zpoplatnění v regionální dopravě je rozděleno do 16 geografických oblastí a sazby se pohybují v rozmezí od 5.030 (v oblasti Hamburg) až do 5.836 (v oblasti Brandenburg). Odlišné sazby se účtují za prázdnou jízdu, a to v rozmezí od 2.647 do 3.403.

Segment nákladní dopravy je zpoplatněn podle kategorií: Standard train (standardní vlak), Very heavy train (velmi těžký vlak), Dangerous goods train (vlak s nebezpečným zbožím), Local dangerous goods train (lokální vlak s nebezpečným zbožím), Local freight train (lokální nákladní vlak) a Locomotive run (lokomotivní jízda). Sazby se pohybují v rozmezí 1.82 EUR/vlkm (za poslední 2 kategorie) až 4.30 EUR/vlkm (za kategorii Very heavy train).

Účtují se i další poplatky, resp. slevy. Např. se uděluje 20 % promoční sleva pro vlaky zajišťující nové dopravní spojení. Celková cena se skládá ze součinu poplatků za jízdní řád, vlkm dané trasy a počet dní provozu.

Tagy