EU version

Jako domeček z karet? Firmy z portfolia bratří Šušků navyšují základní kapitál miliardovými pohledávkami

Jako domeček z karet? Firmy z portfolia bratří Šušků navyšují základní kapitál miliardovými pohledávkami
foto: Archiv/Jako domeček z karet? Firmy z portfolia bratří Šušků navyšují základní kapitál miliardovými pohledávkami
29 / 11 / 2022

Podnikání bratří Šušků v železničním byznysu začíná připomínat psa, který se honí za vlastním ocasem. Jak jinak si vysvětlit nestandardní účetní operace, kterých se dopustila nejen jejich mateřská firma Rail Invest, ale i další firmy z portfolia. Zvyšování, resp. snižování základního kapitálu spojené s poklesem objemu zakázek mohou naznačovat neuspokojivou hospodářskou situaci uvnitř společnosti, ale také páchanou trestnou činnost.

O problémech v podnikání firem spadajících do portfolia Petera a Rudolfa Šušky psal RT již v minulosti. Více zde.Po uvalení zástavního práva od Finančního úřadu ve výši 145 milionů korun na společnost Ostravské opravy a strojírny (OOS) se daly do pohybu další účetní kroky, které jsou pravděpodobně jen důsledkem.  

Začátkem listopadu minulého roku došlo ke zvýšení základního kapitálu ve společnosti Rail Invest a.s. z částky 2.000.000,- Kč na novou výši 7.542.180.000, korun. Na tom by nebylo nic tak zarážejícího, pokud by Šuškovi nepoužili k navýšení základního jmění vlastní pohledávky, které měli za vlastními společnostmi tedy Ostravské opravny a strojírny, Traťová strojní společnost ad. 

K vysvětlení tohoto „vytloukání klínu klínem“ Bratří Šušků v podstatě existuje jen několik možností:

a) Rail Invest jim údajně nezaplatila část kupní ceny (2x 1.940.090.000,- Kč), když v roce 2008 na Rail Invest převedli své obchodní podíly ve společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.

b) Rail Invest jim údajně nevrátila jejich příplatek mimo základní kapitál (2x 1.000.000.000,- Kč ), který zaplatili společnosti v roce 2018, přičemž se  v říjnu minulého roku představenstvo Rail Invest rozhodlo vrátit tyto peněžní příplatky. Prokazatelné je, že příloha a rozvaha účetní závěrky za rok 2018 si odporují. V účetní rozvaze je patrný nárůst vlastního kapitálu, avšak v příloze účetní závěrky majitelé tvrdí, že mezi ovládanou a ovládající osobou nedošlo k podepsání smluv a taktéž nedošlo mezi nimi k transakcím týkající se majetku, který by přesahoval 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.

c) Rail Invest jim údajně nezaplatila úplatu dle smlouvy (2x 230.000.000,- Kč), když v říjnu 2021 postoupil svou pohledávku za obchodní společností Wagon Legios (jediným akcionářem je jejich společnost Rail Invest).

d) Započítali svou pohledávku vůči společnosti Rail Invest (2x600.000.000,- Kč), která byla na ně údajně dne 10.10.2021 postoupena společností Financial Found, jejímž skutečným přímým vlastníkem jsou Rudolf a Peter Šuška). (předmětná pohledávka Financial Found za společností Rail Invest byla ze dne 3.7.2019). V datech účetní závěrky za rok 2019 společnosti Rail Invest byl zaznamenán odpovídající nárůst (2x 600 000 000,-Kč) na straně závazků, avšak odpovídající pohyb v účetní závěrce společnosti Financial Found zaznamenán nebyl!

Rozděl a plánuj! 

Do plánu „škatulata hejbejte se“ tedy vstupuje další společnost Financial Found. U ní došlo ke zvýšení základního kapitálu z částky 2.000.000,- Kč na novou výši 1.762.000.000,- Kč, jak vyplývá ze zápisu do obchodního rejstříku ze dne 5. listopadu 2021. Ke splacení celé hodnoty nově upsaných akcií byly započteny pohledávky Rudolfa Šušky a Petera Šušky, které měly ke své společnosti Financial Found. Z toho vychází, že:  Společnost Financial Found  jim údajně nezaplatila část kupní ceny (2x 80.000.000,- Kč), když na ni dne 1.10.2019 převedli 2x 910.000.000 kusů dluhopisů v nominální hodnotě 1,- Kč, které byly emitovány Společností, ISIN: CZ0003505901, nebo Financial Found jim údajně nezaplatila úplatu dle smlouvy (2x 800.000.000,- Kč), když na ní dne 2.7.2019 postoupil svou pohledávku za obchodní společností Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. (jediným akcionářem je jejich společnost Rail Invest ) vzniklé na základě smlouvy ze dne 12.6.2019 se společností OOS, a na základě které převedli na společnost OOS 2x 800.000.000 kusů dluhopisů vydaných společností OOS jako emitentem, ISIN: CZ000350591981, za jejich nominální hodnotu, která činila 1,- Kč.  

V datech účetní závěrky za rok 2019 společnosti Financial Found na straně pohledávek není zjevně patrný odpovídající nárůst (2x 800 000 000,- Kč) a koneckonců ani odpovídající pohyb v účetní závěrce společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. zaznamenán nebyl.

Z výše popsaných skutečností vychází, že pokud Šuškovi takto manipulovali s dluhopisy v nominální hodnotě 3,42 miliardy Kč, tak tím možná přiznávají, že původní podezření policie bylo správné, resp., že dluhopisy nikdy nikdo nekoupil a celou dobu zůstaly v jejich držení. A přesto na jejich údajné splácení uplatňovali odpočet z daně z příjmu právnických osob. V této věci bude podán podnět k výkonu dohledu na nadřízené státní zastupitelství poté, co bude ověřeno, že skutečně došlo ze strany policie k odložení věci.

Změna sídla

Zajímavou skutečností zůstává, že společnost v prosinci 2020 přestěhovala své sídlo z Ostravy do Prahy s čímž je spojena změna rejstříkového soudu. Aktuálně firma sídlí v pražských Košířích a nemovitost na dané adrese podle veřejných informací patří společnosti Radhostone Monasterio Management SE, jejímž vlastníkem je Aladár Štefunko z Trnavy. Asi není překvapením, že v malém řadovém domku aktuálně sídlí mimo společností vlastníka dalších devět společností, přičemž osm z nich ovládají bratři Šuškovi. Ti zde na konci roku 2020 založili čtyři své společnosti a další čtyři přesídlili z Ostravy.  

 

 

Tagy