EU version

Insolvence Liberty Ostrava: Mezi mezinárodními věřiteli jsou i firmy magnáta Mittala

Insolvence Liberty Ostrava: Mezi mezinárodními věřiteli jsou i firmy magnáta Mittala
foto: Liberty / public domain/Liberty Ostrava
10 / 07 / 2024

Liberty Ostrava, která se nachází v insolvenčním řízení, má značné mezinárodní dluhy. Seznam věřitelů zveřejněný zkrachovalými ocelárnami obsahuje více než 400 zahraničních firem, což je zhruba třetina všech věřitelů. Tento seznam ukazuje na široký dosah obchodních aktivit Liberty Ostrava, která ještě v loňském roce vyvážela své ocelové produkty do více než 40 zemí.

Mezi významné věřitele patří několik firem z koncernu ArcelorMittal, vlastněného indickým miliardářem Lakšmím Mittalem. Právě od něj současný majitel Liberty, Sandžív Gupta, před pěti lety ostravské ocelárny koupil. Na seznamu jsou také polské společnosti a několik firem přímo spojených s holdingem Sandžíva Gupty. Přesný vztah těchto firem k Liberty Ostrava není v dokumentech uveden, ale je známo, že z Ostravy do dalších částí Guptova holdingu odešlo sedm až osm miliard korun, jak uvádí Seznam Zprávy. 

Významným věřitelem je i zkrachovalá německá banka Greensill Bank, která byla hlavním financiérem byznysu Sandžíva Gupty. Finanční toky mezi Greensill a Guptovými firmami jsou předmětem vyšetřování v několika evropských zemích kvůli jejich neprůhlednosti.

Seznam zahraničních věřitelů je zveřejněn proto, že insolvenční správce musí tyto věřitele vyzvat k přihlášení pohledávek. Všichni věřitelé musí své pohledávky přihlásit do dvou měsíců od vyhlášení úpadku, což se v případě Liberty stalo 21. června.

Finanční potíže a spory

Dosud se v insolvenčním rejstříku přihlásilo 135 věřitelů, celkový počet věřitelů však přesahuje 1300. Ke konci ledna činily celkové závazky Liberty 16 miliard korun. Společnost však některé z těchto závazků neuznává a vede o ně právní spory.

Největší neshody panují kolem závazků vůči dodavateli energií, firmě Tameh Czech, která zbankrotovala kvůli platební neschopnosti způsobené krizí v Liberty. Tameh Czech od Liberty požaduje více než dvě miliardy korun.

Liberty Ostrava původně plánovala vyřešit své finanční problémy pomocí restrukturalizace, což je proces umožňující firmám dohodnout se s věřiteli a vyhnout se tak insolvenci. Tento plán však selhal a firma v červnu podala insolvenční návrh. Od té doby mzdy více než 5000 zaměstnanců hutí hradí stát prostřednictvím úřadu práce.

Závěrem lze říci, že insolvence Liberty Ostrava má významný mezinárodní dosah, což dokazuje seznam zahraničních věřitelů zahrnující významné společnosti a finanční instituce. Tyto firmy ilustrují komplexní síť obchodních vztahů a finančních závazků ostravské ocelárny. Řešení dlouhodobých finančních problémů podniku nyní závisí na vyjednávání s věřiteli a soudních rozhodnutích.

Tagy